Nieuwe cao in onderwijs: geen loonsverhoging voor leerkrachten, wel vrijgestelde uren

 

 ©  Hollandse Hoogte / Roel Burgler

Bron: BELGA

De sociale partners en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts hebben  een nieuwe cao afgesloten om de werkdruk in het onderwijs te verlagen. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

Weyts kon met de bonden en onderwijswerkgevers een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten. De Vlaamse regering keurde de ontwerp-cao vrijdag goed, vernam De Tijd van meerdere bronnen.

De overeenkomst is erop gericht de werkdruk te verlichten en het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. Daarmee moet het leraren- en directeurentekort teruggedrongen worden. Weyts krijgt er 175 miljoen euro per jaar budget voor.

Het belangrijkste luik van de cao, 52 miljoen euro, dient voor de vrijstelling van randtaken - vervangingen of speelplaatstoezicht. De vrijgekomen uren kunnen de leerkrachten spenderen aan bijscholing of overleg met collega’s. Per school gaat het minimaal om vier extra lesuren. Dat kan oplopen tot 65 uur per week.

Ook gaat er 10 miljoen euro naar een betere aanvangsbegeleiding van startende leerkrachten, om te vermijden dat ze snel het onderwijs verlaten. Er is geen extra loon, maar wel een koopkrachtverhoging: de leerkrachten krijgen een laptop, een internetvergoeding en een hogere fietsvergoeding.

Parallel met de cao werd een verhoogde vrijstelling voor vakbondsafgevaardigden onderhandeld. Vakbondsmensen krijgen voortaan een extra uur per week voor hun syndicale taken. De maatregel kost 15 miljoen euro.

Bij de sociale partners leeft wel het gevoel dat er maar heel weinig beweegt, bijvoorbeeld om de werkdruk te verlagen. “Het is maar een kleine bouwsteen”, luidt het.

LEES OOK

Nu in het nieuws