“Ergens in de jaren ’60 ging het over de summer of love. Nu, vandaag, heb ik het idee dat we in de winter of hate leven”

“Ergens in de jaren ’60 ging het over de summer of love. Nu, vandaag, heb ik het idee dat we in de winter of hate leven”

In Mallorca werd iemand doodgeschopt omdat hij uit Rotterdam kwam. De grenzen worden verlegd. Tot voor kort werd je alleen doodgeschopt omdat je een andere beleving van seksualiteit had dan de doodschopper.

Hand in hand lopen met een man als je zelf een man bent en alle denkbare varianten op dit thema waren en zijn levensgevaarlijk. Ergens in de jaren ’60 ging het over de summer of love. Nu, vandaag, heb ...

AANGERADEN