Zes op de tien bestuurders zijn voor slimme kilometerheffing

 

 ©  BELGA

Bron: BELGA

Bijna zes op de tien voertuigbestuurders zijn voorstander van een intelligente vorm van kilometerheffing. Dat blijkt uit een enquête van Touring waarbij tweeduizend leden en niet-leden deelnamen.

Met zo’n kilometerheffing zou betaald worden per gereden kilometer, mogelijk in combinatie met verschillende tarieven, afhankelijk van locatie en tijd. De helft van de voorstanders zegt dat dit wel moet samengaan met het schrappen van andere bestaande belastingen op autoaanschaf en -bezit. Een aparte stadstol die enkel geldt op een afgebakend stadsgebied, zoals Brussel, is dan weer onaanvaardbaar voor twee derde van de autobestuurders die aan de enquête deelnamen, zegt Touring.

De mobiliteitsorganisatie herhaalt in het persbericht haar standpunt dat een stadstol voor haar niet kan. “Voor Touring kan er enkel sprake zijn over de invoering van een intelligente kilometerheffing als deze geldt in alle gewesten. Het mag ook niet gaan over een bijkomende belasting voor de consument: de eindfactuur aan autobelastingen mag niet hoger.”

Nu in het nieuws