Koninklijke Academie voor Geneeskunde adviseert verplichte vaccinatie gezondheidspersoneel

 

 ©  Getty Images

Bron: BELGA

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) en haar Franstalige tegenhanger ARMB beveelt “de verplichte vaccinatie aan voor alle verzorgend en niet-verzorgend personeel van ziekenhuizen, klinieken en zorginstellingen, evenals voor alle artsen, andere gezondheidszorgbeoefenaar en mantelzorgers, betrokken bij (ambulante)  zorg”. Zo staat in een advies van 19 juli dat op de website van de Academie gepubliceerd is.

In hun advies steunen ze het beleid van de federale en de deelstaatregeringen om de vaccinatie voort te zetten en te promoten. Ze staan ook achter het beleid om het collectieve belang van de bescherming van de volksgezondheid te bevorderen en tegelijkertijd de grondrechten van de burgers in een vrije en democratische samenleving te respecteren, luidt het nog.

Daarnaast bevelen ze aan om net als in andere landen gebeurt een verplichte vaccinatie in te voeren voor al het zorgpersoneel. Voor de mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden, stellen ze bijkomende beschermingsmaatregelen voor zoals Covid-safe maatregelen of professionele herplaatsing, luidt het in het advies. 

De aanbeveling is volgens de KAGB en ARMB gebaseerd op een aantal overwegingen zoals het verhoogd risico dat zorgpersoneel loopt, het risico op overdracht van de besmetting op kwetsbare personen, de snelle opkomst van varianten in een niet over onvoldoende gevaccineerde gemeenschap, de onvoldoende vaccinatiegraad van het zorgpersoneel, de plicht van de samenleving om het gezondheidsstelsel zo veel mogelijk intact en operationeel te houden, de verplichting van de gezondheidsinstellingen om hun personeel te beschermen en de plicht om patiënten en kwetsbare personen te beschermen. 

De academies wijzen voorts op de deontologische plicht van gezondheidswerkers om een voorbeeld te zijn voor hun patiënten en op de analogie met de verplichte vaccinatie tegen hepatitis C. In ons land zijn er bovendien veilige en werkzame vaccins tegen Covid-19 beschikbaar, en er is een “zeer gunstige verhouding tussen  voordelen en risico’s” van vaccinatie. 

“De verplichte vaccinatie kan dus worden opgevat als een onderdeel van de sociale solidariteit, van de plicht om de gezondheid van alle leden van de samenleving te beschermen, in het bijzonder van kwetsbare groepen. De minimale risico’s van vaccinatie dienen bijgevolg een hoger belang inzake volksgezondheid”, besluit het advies.

LEES OOK

Nu in het nieuws