Regering klaar om na overstromingen in te grijpen bij tekort aan aardolieproducten

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) 

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) ©  ISOPIX

De federale regering heeft voor de regio Luik een “bevoorradingscrisis” erkend waardoor de overheid indien nodig kan ingrijpen als er een tekort aan aardolie of aardolieproducten zou ontstaan. Door de recente overstromingen zijn die voorraden heel laag. Dat staat te lezen in een persbericht van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

Bron: BELGA

Door de overstromingen in de regio Luik staat de bevoorrading onder druk. Zo kunnen de petroleumproductiedepots in Wandre niet meer bevoorraad worden. Dieselvoorraden zijn al uitgeput, benzine- en stookolievoorraden bevinden zich op een zeer laag niveau. Het risico is dus reëel dat een tekort aan diesel en stookolie onder meer het optreden van onder meer hulpdiensten en opruimingsdiensten lamlegt.

Door de federale erkenning van de bevoorradingscrisis kan minister van Energie Van der Straeten aan APETRA (Agence de Pétrole-Petroleum Agentschap) de opdracht geven om strategische voorraden aan diesel, benzine en stookolie tijdelijk vrij te geven. De erkenning van de bevoorradingscrisis geldt voor een periode van 30 dagen, van 1 augustus tot 1 september 2021. 

Bevoorrading mag niet in het gedrang komen

Volgens minister Van der Straeten moeten de hulp- en opruimdiensten hun werk kunnen doen en mag de bevoorrading niet in het gedrang komen. “We mogen geen risico nemen met de bevoorrading”, zegt de Groen-minister. “Door in regio Luik een bevoorradingscrisis te erkennen, maakt de regering het mogelijk om in te grijpen indien nodig. ‘Gouverner, c’est prévoir’ - ‘regeren is vooruitzien’, en dat is precies wat we hier doen. We kunnen het ons niet permitteren te wachten tot het te laat is, want voor de getroffenen in Luik en omstreken is er geen tijd te verliezen”, aldus Van der Straeten.

LEES OOK

Nu in het nieuws