Hoge Gezondheidsraad wil wekelijks gratis PCR-test voor jongeren: “Zodat zij weer veilig aan het sociale leven kunnen deelnemen”

Themabeeld 

Themabeeld ©  Shutterstock

De coronapandemie heeft de mentale gezondheid van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen zwaar toegetakeld. “Deze crisis heeft de reeds bestaande crisis in de geestelijke gezondheidszorg onder een vergrootglas geplaatst. Geestelijke gezondheid moet meer prioriteit krijgen”, stelt de Hoge Gezondheidsraad in zijn nieuwste rapport. De HGR wil dan ook dat jongeren wekelijks één gratis PCR-test krijgen, zodat ze elke week minstens één sociaal evenement kunnen bijwonen.

jvhBron: Eigen berichtgeving, Belga

“Sinds de eerste lockdown in maart 2020 is het leven voor vele gezinnen drastisch veranderd. Telewerk en thuisonderwijs dwongen ouders om nieuwe regels, routines en grenzen binnen het huishouden te ontwikkelen”, stelt de HGR. “De gemoederen liepen op, jongeren voelden zich geïsoleerd, bestaande kwetsbaarheden werden op de spits gedreven en de sociale en leerongelijkheid groeiden.”

Ook studenten bleven niet gespaard. “Een grootschalig Belgisch onderzoek in de periode februari-maart 2021 wijst erop dat bijna twee op de drie studenten in psychische nood verkeert. 80 procent voelt zich moe en ontbreekt het aan motivatie”, schrijft de HGR. “Jongeren rapporteren meer angst en depressieve gevoelens ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar liefst één op vijf zou te kampen hebben met zelfmoordgedachten en slechts dertien procent geeft aan zich erg gelukkig te voelen”, klinkt het.

Wachtlijsten

Gezondheidsprofessionals maken zich zorgen over “de toegenomen zorgvraag en de groeiende wachtlijsten”, zegt de HGR. In maart 2021 bereikte het aantal minderjarigen dat zich aanmeldde voor hulp bij een jeugdzorgcentrum het op één na hoogste niveau. De coronacrisis “heeft de reeds bestaande crisis in de geestelijke gezondheidszorg onder een vergrootglas geplaatst”, stelt de HGR.

Daarom zijn structurele investeringen, strategische versterkingen van begeleidingsvormen en een beter uitgebouwd monitoringsysteem noodzakelijk. Psychologische hulpverlening moet ook proactief verlopen. “Alle volwassenen moeten alert zijn voor de psychosociale toestand van jongeren”, klinkt het. Maar er moet ook aandacht zijn voor de jongeren die op dit eigenste moment hulp nodig hebben. “Dit is dan ook hét moment om verder te investeren in geestelijke gezondheidszorg en de ontwikkeling van nieuwe (digitale) interventies”, adviseert de HGR.

Gratis PCR-tests

In het advies dringt de HGR  er daarom op aan om oplossingen te vinden, zodat jongeren kunnen deelnemen aan het sociale leven. “Jongeren die kwalitatieve, persoonlijke interacties hebben met familie en leeftijdgenoten, blijken mentaal weerbaarder te zijn”, stelt de HGR. Maar voor de kwetsbaarste jongeren, die bijvoorbeeld kampen met geestelijke gezondheidsproblemen, een ingewikkelde gezins- of economische situatie, leermoeilijkheden of zwakke sociaal-emotionele vaardigheden, moeten er oplossingen komen.

“In afwachting van een vaccin (voor hun leeftijdscategorie geautoriseerd) zouden er gratis PCR-tests ter beschikking gesteld moeten worden voor jongeren tussen 12 en 25 jaar oud, zodat zij toch op een veilige manier opnieuw aan het sociale leven kunnen deelnemen”, stelt de HGR. “Dat is belangrijk voor hun sociale leven, maar ook voor hun vrijheid en autonomie, belangrijke voorwaarden voor herstel.”

Twee gratis tests (zoals die nu beschikbaar zijn voor meerderjarige Belgen) vindt de HGR niet genoeg voor deze groep. “Er zijn meer gratis tests nodig: in de zomer genoeg voor één sociaal evenement per week, en deze tests zouden eenvoudig toegankelijk moeten zijn (bijvoorbeeld via centra in universiteiten).”

LEES OOK

Nu in het nieuws