Rechtszaak van Greenpeace tegen Lantis over PFOS-vervuiling wordt pas eind november gepleit

Themabeeld 

Themabeeld ©  Fred Debrock

In Antwerpen is donderdagochtend de rechtszaak ingeleid die burgerinitiatief Grondrecht, Greenpeace en milieuactivist Thomas Goorden hebben aangespannen tegen Oosterweelbouwheer Lantis, in het kader van de PFOS-vervuiling. Hoewel de eisende partijen een aantal bewarende maatregelen inzake de Oosterweelwerf vragen die ze zo snel mogelijk vervuld willen zien, werd beslist om de zaak pas op 25 november te beginnen pleiten. Onder meer het grote aantal tussenkomende partijen ligt aan de oorzaak daarvan.

jvhBron: BELGA

De rechtszaak is een milieustakingsvordering die Goorden, Greenpeace en Grondrecht indienden omdat ze vinden dat Lantis en aannemersconsortium Rinkonien niet voldoende zorgvuldig omgaan met vervuilde grond tijdens de Oosterweelwerken. “Wij vragen op korte termijn om de maatregelen die door de Vlaamse expertencommissie zijn opgesteld zonder vertraging uit te voeren”, zegt Goorden, die als woordvoerder van de eisende partijen optreedt. “Verder vragen we om geen onvergund bovengronds stort te creëren op de terreinen van het bedrijf 3M en om een toxicologisch onderzoek over de correcte richtwaarden voor deze vervuilende stof, en op basis daarvan dan weer een correct saneringsplan.”

Lantis dagvaardde op zijn beurt 3M om mee tussen te komen in de zaak, terwijl ook de stad Antwerpen, de gemeente Zwijndrecht én het Vlaams gewest beslisten om als partij te worden gehoord. Omdat al die partijen ruim de tijd krijgen om conclusietermijnen neer te leggen en de zaak voor te bereiden, wordt zelfs het luik over de bewarende maatregelen pas vanaf 25 november gepleit. De zaak ten gronde volgt nog later.

“Er is enorm veel volk aan de tafel verschenen”, zegt Goorden. “We staan hier tegenover zes partijen met tien advocaten, het wordt een soort David tegen Goliath, maar we weten hoe dat is afgelopen. De rechter heeft beslist tot een lange termijn, hoewel de bewarende maatregelen echt niet complex zijn: grond bedekken, vrachtwagens afspoelen, zonering,.. dat zijn eenvoudige zaken.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten