Verzekeraars vechten effectentaks aan voor Grondwettelijk Hof

Archiefbeeld Grondwettelijk Hof. ©  BELGA

Bron: BELGA

Bijna zes maanden na de inwerkingtreding van de effectentaks 2.0 vraagt Assuralia aan het Grondwettelijk Hof een deel van de wet te vernietigen. Dat schrijft De Tijd dinsdag. De nieuwe wet voert een jaarlijkse taks van 0,15 procent in op effectenrekeningen met een waarde van meer dan 1 miljoen euro. De taks moet op kruissnelheid 429 miljoen euro per jaar opbrengen.

“De deadline van eind augustus nadert en daarom dienen we nu een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof”, zegt Hein Lannoy, de gedelegeerd bestuurder van Assuralia. “Het belangrijkste probleem voor ons is de rechtsonzekerheid. De wet zelf is niet duidelijk, waardoor er verschillende interpretaties kunnen bestaan of verzekeraars al dan niet de taks moeten betalen op effectenrekeningen aangehouden voor hun tak23-verzekeringen.” Daarnaast heeft Assuralia het ook over een ongelijk speelveld omdat “Bel­gische en buitenlandse tak23-producten (beleggingsverzekeringen) verschillend worden behandeld”.

Assuralia vraagt aan het Grondwettelijk Hof de vernietiging van artikel 4 van de wet. Die vernietiging zou rechtszekerheid creëren en volgens Lannoy een oplossing bieden voor de ongelijke behandeling van verzekeringsproducten en producten van andere financiële instellingen, inclusief verzekeringsproducten aangeboden door buitenlandse verzekeraars. 

Als het Grondwettelijk Hof artikel 4 vernietigt, is de sector bereid samen met de minister te zoeken naar aanpassingen van de wet die het gelijk speelveld garanderen en voldoende juridische zekerheid bieden. Het is onduidelijk wanneer het Grondwettelijk Hof een uitspraak doet. 

Vorige effectentaks vernietigd

De vorige regering voerde in 2018 al eens een effectentaks van 0,15 procent op effectenrekeningen vanaf 500.000 euro in. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigde die, omdat de taks discriminerend was. Zo werden niet alle financiële instrumenten meegenomen, maar enkel aandelen, kasbons en obligaties, en was de taks alleen van toepassing op rekeningen van natuurlijke personen.

In het nieuwe wetsontwerp, dat in februari van dit jaar werd goedgekeurd in de Kamer, was rekening gehouden met die opmerkingen, maakte minister Van Peteghem zich sterk. De regering paste het ontwerp begin dit jaar overigens nog aan aan enkele opmerkingen van de Raad van State. Volgens N-VA, die tegenstemde, liep de nieuwe tekst nog altijd het risico om afgeschoten te worden door het Grondwettelijk Hof.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten