Open VLD wil strengere regels: minstens 20 jaar effectief werken voor minimumpensioen

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zal het voorstel samen met Maggie De Block indienen. 

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zal het voorstel samen met Maggie De Block indienen. ©  Kris Van Exel

Bron: BELGA

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en Kamerfractieleider Maggie De Block dienen een wetsvoorstel in om de toegang tot het minimumpensioen te verstrengen. Voor Open VLD moet je voortaan minstens 20 jaar effectief gewerkt hebben, klinkt het in een persbericht.

Vandaag heb je als werknemer of zelfstandige recht op een minimumpensioen wanneer je pensioen op basis van je effectief en fictief loon onder dat bedrag van het minimumpensioen ligt. De loopbaanvoorwaarde bedraagt twee derde van een volledige loopbaan, dus na 30 jaar kan je dit minimumpensioen krijgen. Deze loopbaanvoorwaarde houdt wel rekening met zogenaamde gelijkgestelde periodes. Dat zijn periodes waarin je niet effectief gewerkt hebt, maar die wel als gewerkte periodes worden meegeteld voor het pensioen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om periodes van werkloosheid, ziekte, brugpensioen, arbeidsongeschiktheid en loopbaanonderbreking.

“Dit systeem van gelijkgestelde periodes is een belangrijk vangnet om te voorkomen dat je bij een tegenslag ook in je pensioen wordt geraakt. Maar dit moet natuurlijk wel proportioneel blijven. Het is niet rechtvaardig dat iemand die lange tijd gewerkt heeft, hetzelfde minimumpensioen krijgt als iemand die meer dan de helft van zijn loopbaan een werkloosheidsuitkering kreeg. Het is essentieel dat de band tussen de werkelijk gewerkte jaren en het pensioen wordt vergroot”, zegt De Block.

“Naast de loopbaanvoorwaarde van 30 jaar, voegen we een tweede voorwaarde toe. Elke werknemer of zelfstandige die beroep wil doen op een minimumpensioen, zal ook effectief twintig jaar gewerkt moeten hebben”, legt De Block uit.

Lachaert noemt het ‘versterken van de band tussen pensioen en werken’. “Dat is belangrijk om mensen te stimuleren om te werken en zo nodig te activeren. Het is ook een kwestie van rechtvaardigheid. Daarnaast is dit een belangrijke hervorming om de financiering van de minimumpensioenen -die terecht worden opgetrokken- ook onder controle te houden”, besluit Lachaert.

Over enkele weken komt pensioenminister Karine Lalieux (PS) met haar hervormingsplannen naar buiten, maar de liberalen lijken er niet van overtuigd dat die ingrijpend genoeg zullen zijn. 

“Regering zal beslissen hoeveel gewerkte jaren recht geeft op minimumpensioen”

Premier Alexander De Croo (Open VLD) wil niet gezegd hebben dat het twintig jaar moet zijn. Hij verwijst naar het regeerakkoord: “In dat basisprogramma van de regering, staat duidelijk dat we gaan kijken naar een minimum aantal jaren dat er effectief moet gewerkt zijn voor men recht heeft op een minimumpensioen. Dat lijkt me ook de logica zelve. Hoeveel dat dan juist is en hoe dat dat juist moet ingevuld worden zal de komende maanden deel zijn de bespreking binnen de regering”, zegt de premier, die ontkende dat zijn partij achterdochtig is ten opzichte van de plannen ven de socialisten. “We zijn absoluut niet wantrouwig. De verschillende ministers hebben heel veel huiswerk gemaakt de voorbije maanden. De komende weken gaan we dat in detail bekijken binnen de regering. De discussies vinden plaats onder ministers. Daarna nemen we de juiste beslissing.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten