Toon met pin of kaarsje betrokkenheid op Werelddag Suïcidepreventie

Themabeeld. ©  Getty Images

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (Vlesp),  het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP)  roepen iedereen op om op vrijdag 10 september, de Werelddag Suïcidepreventie, betrokkenheid te tonen.

cevtBron: BELGA

Dat kan onder meer door een pin te dragen of een kaarsje te branden. Iedereen kan een rol spelen en mee zelfdoding helpen voorkomen, klinkt het.

Het is al langer geweten dat Vlaanderen en België hoge suïcidecijfers hebben. Vlaanderen heeft de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in suïcidepreventie. Met succes, want de cijfers daalden de voorbije achttien jaar met een kwart. Ondanks deze daling blijft het Vlaamse suïcidecijfer anderhalve keer groter dan het Europese gemiddelde. 

De organisaties roepen op om op Werelddag Suïcidepreventie betrokkenheid te tonen. Dat kan onder meer door een pin te dragen. Daarmee toon je aan dat je preventie van zelfdoding belangrijk vindt.

Een andere manier is om om 20 uur een kaarsje aan te steken om overleden dierbaren te herdenken, maar ook om mensen die iemand verloren aan zelfdoding in hun omgeving te steunen. Wereldwijd worden er op Werelddag Suïcidepreventie kaarsjes aangestoken.

Nog kunnen mensen zich kandidaat stellen om vrijwilliger te worden bij de Zelfmoordlijn of om het project financieel te steunen.

Vernieuwde app

Het Vlesp lanceert op vrijdag bovendien een vernieuwde versie van de mobiele app BackUp. Die werd in 2013 gelanceerd met als doel houvast te bieden aan mensen in een suïcidale crisis. Op basis van de feedback van de gebruikers wordt nu een compleet vernieuwde versie gelanceerd.

De app is bedoeld om snel bij de hand te zijn en op die manier snel steun te kunnen bieden op moeilijke momenten. BackUp geeft niet alleen toegang tot belangrijke contacten en hulplijnen, maar geeft ook zicht op hoopvolle elementen en een ‘Safetyplan’ wanneer mensen die zelf niet meer kunnen zien.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.

LEES OOK. “We hebben Wim gevonden, en zijn lief. Ze zijn dood”: het verhaal van Jan na de zelfdoding van zijn broer (+)

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten