VTI komt onder de vleugels van Sint-Ritacollege

Het logo en de naam van VTI Kontich verdwijnen. De school wordt Sint-Rita Campus Technologie. 

Het logo en de naam van VTI Kontich verdwijnen. De school wordt Sint-Rita Campus Technologie. © VTI Kontich

Kontich -

Het schoolbestuur vzw Sint-Ritacollege neemt met ingang van 1 januari 2022 het Vrij Technisch Instituut (VTI) van Kontich over. De naam VTI verdwijnt, maar de school blijf zijn eigenheid behouden, gericht op STEM. Een en ander gaat gepaard met een grondige renovatie.

Het Sint-Ritacollege vaart vanaf nu onder de vlag ‘Sint-Rita Campus College’ en het VTI wordt ‘Sint-Rita Campus Technologie’. “Vanuit een gezamenlijke visie gaan de twee campussen samenwerken, maar de twee onderwijsprojecten behouden hun eigenheid met een onafhankelijk directie- en schoolteam en een eigen campus”, benadrukt Luc Vercammen. Hij is nu directeur van het Sint-Ritacollege en wordt afgevaardigd bestuurder van beide campussen.

“Sint-Rita Campus College blijft gericht op doorstromingsrichtingen met een volledig aanbod rond economie, humane wetenschappen, klassieke en moderne talen en exacte wetenschappen. Sint-Rita Campus Technologie wordt gekenmerkt door een innovatief STEM-profiel en richt zich op een sterk aanbod rond technologie, engineering, elektronica, chemie, informatica, elektriciteit en mechanica.”

Renovatie

“De komende jaren wordt werk gemaakt van een grondige renovatie van de campus technologie om het STEM-onderwijs in al haar finaliteiten en richtingen te versterken en te vernieuwen. De plannen daarrond worden nu verder uitgewerkt.”

 (bar)

Nu in het nieuws