Besmettingscijfers stabiliseren maar blijven op bijzonder hoog niveau: “We moeten een coronapas gaan overwegen”

 

 ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Brussel -

De Brusselse besmettingscijfers lijken de afgelopen week gestabiliseerd te zijn. Volgens Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, is dat vooral te wijten aan het afnemende aantal reizigers dat terugkeert uit een rode zone. Toch blijven de cijfers hoog.

BelgaBron: BELGA

De r-waarde is in Brussel net tot onder 1 gezakt en bedraagt nu 0,988. De incidentiegraad van aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen ligt nu op 578. Terwijl het aantal tests in het Brussels gewest opnieuw is toegenomen naar 7.950 per dag, is de positiviteitsgraad met 6,9 procent wel opnieuw onder de 7 procent gezakt. 

Het aantal besmettingen ligt het hoogst bij de jongeren tussen 12 en 19 jaar, maar in de hogere leeftijdscategorieën tot en met 49 jaar is het aandeel ook nog steeds aanzienlijk. 

Quarantaine

“We zien dat het aantal testen voor reizigers die terugkeren uit rode zones een klein beetje gedaald is, maar vooral dat de positiviteitsratio gedaald is. Het aantal mensen die symptomatisch is en zich laat testen, stijgt wel, maar de positiviteitsgraad blijft stabiel”, legt Neven uit.

Vanaf vrijdag treedt er in het Brussels gewest een bijkomende maatregel in werking voor de personen die uit een rode zone komen. Zij moeten zich nu al laten testen op dag 1 en dag 7 van aankomst in België, maar vanaf vrijdag moeten zij in de periode tussen die twee testen ook verplicht in quarantaine. 

Coronapas

De cijfers in Brussel blijven intussen hoog, terwijl de vaccinatiegraad nog niet voldoende is. In totaliteit is nu de helft van de hele Brussels bevolking volledig gevaccineerd. Bij de 45-plussers is meer dan 70 procent volledig gevaccineerd, maar in de lagere leeftijdscategorieën is dat nog niet het geval. Bij de 18 tot 24-jarigen is slechts 39 procent gevaccineerd en bij de 12- tot 17-jarigen slechts 20 procent. 

Opvallend is dat sinds de aankondiging van een uitbreiding van het gebruik van een Covid Safety Ticket in bepaalde sectoren het aantal aanvragen voor een Covid-certificaat fors steeg. Indien de coronapas dus wordt ingevoerd, kan dat ook zijn effect hebben op de vaccinaties. 

“We moeten zorgen dat een aantal sectoren kan open blijven en moeten overwegen om een Covid Safety Ticket in te voeren. Dat zijn politieke beslissingen die later deze week wel gaan volgen”, verklaart Neven.

Nu in het nieuws