Lier neemt maatregelen tegen sluipverkeer in Slenderstraat en Tallaart

De Slenderstraat wordt aan de Heistraat afgesloten. 

De Slenderstraat wordt aan de Heistraat afgesloten. © Google

Lier, Koningshooikt -

Als gevolg van de wegwerkzaamheden op de Waversesteenweg (N108) in Lier neemt het stadsbestuur bijkomende verkeersmaatregelen in de Slenderstraat en Tallaart.

Chris Van Rompaey

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt momenteel aan het onderhoud van de N108. De volledige rijweg tussen de Trapstraat in Duffel en de Hoogveldweg in Lier krijgt een nieuwe asfaltlaag. Sinds het begin van deze werken zoeken heel veel automobilisten hun weg over de landelijke wegen tussen Aarschotsesteenweg (N10) en Waversesteenweg (N108).

De stad onderzocht de verkeerssituatie en voerde tellingen uit in de Slenderstraat en Tallaart. “In de Slenderstraat telden we, afhankelijk van de rijrichting, 100 tot 200 wagens per uur per rijrichting. Naast veel overlast voor de buurt zorgt dit sluipverkeer ook voor verkeersonveiligheid. Doordat de straat smal is, kan je elkaar immers moeilijk kruisen”, zegt schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA).

 

 © Google

“Verder is ook de aansluiting van de Slenderstraat op de N10 niet ingericht om deze hoeveelheid verkeer vlot te laten invoegen, met files in de Slenderstraat en op Aarschotsesteenweg tot gevolg. Ook in Tallaart nam de verkeersdrukte toe. De draagkracht van de straat zelf wordt hier weliswaar niet overschreden, maar er ontstaat wel een veiligheidsprobleem doordat automobilisten er met hoge snelheid rijden.”

De stad Lier neemt daarom extra maatregelen. “We sluiten de Slenderstraat ter hoogte van de Heistraat af. De huizen in de Slenderstraat blijven bereikbaar vanaf de Aarschotsesteenweg, maar de straat zal voor gemotoriseerd verkeer doodlopen. In Tallaart plaatsen we asverspringingen om de snelheid te remmen en de politie voert er extra controles uit. Deze ingrepen gelden van donderdag 23 september tot eind november”, aldus schepen Wollants.

Nu in het nieuws