Nieuwe coalitie in Zoersel: CD&V komt erbij, Liesbeth Verstreken (N-VA) blijft burgemeester

© ATV

Zoersel -

In Zoersel vormen N-VA, CD&V, Groen en Open VLD een nieuwe meerderheid. De vier partijen dienen daartoe een constructieve motie van wantrouwen in. “De nieuwe coalitie slaat de handen in mekaar voor een positief beleid voor Zoersel, en wil een einde stellen aan de politieke instabiliteit in de gemeente”, staat in de persmededeling.

Kristin Matthyssen

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 vormde N-VA, met 11 zetels de grootste fractie, een coalitie samen met Groen (2 zetels) en Open VLD (1 zetel). Daarmee had de nieuwe coalitie een nipte meerderheid van 14 op 27 zetels. CD&V (8 zetels), h-EERLIJK Zoersel (3) en Vlaams Belang (2) maakten sindsdien de oppositie uit.

Nadat in oktober 2020 één van de N-VA-schepenen haar partij verliet, beschikte de coalitie niet meer over een meerderheid in de gemeenteraad. Dit probleem werd nog versterkt nadat in juli van dit jaar ook de gemeenteraadsvoorzitter uit N-VA stapte. Meermaals bleek dat deze situatie niet werkbaar was. Zo kregen agendapunten van de meerderheid geen goedkeuring in de raad en werden de bevoegdheden van het schepencollege recent ingeperkt.

Met de mogelijkheden die het nieuwe decreet op de versterking van de lokale democratie biedt, gingen een aantal Zoerselse partijen de voorbije periode op zoek naar een oplossing. Nu bereikten N-VA, CD&V, Groen en Open VLD een akkoord voor een nieuwe coalitie.

Het akkoord behelst vooreerst een inhoudelijk luik. Daarbij worden de beleidslijnen uit de eerdere beleidsintenties in grote mate verdergezet. Zo blijft duurzaamheid in alle beleidsdomeinen een rode draad. Daarnaast werden met een uitvoerig addendum ook een aantal afspraken gemaakt in afwijking, aanvulling of concretisering van de eerdere beleidsnota. Zo wordt het lichtplan aangepast, waarbij de openbare verlichting tijdens de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag terug zal branden, behoudens op plaatsen waar weloverwogen wordt beslist dat ze wordt gedoofd. Zoersel wil ook verder uitbouwen als zorgzame gemeente en betaalbaar wonen zijn voor de nieuwe coalitie speerpunten in het beleid.

Samenstelling schepencollege

Liesbeth Verstreken (N-VA) behoudt ook in het nieuwe bestuur de burgemeesterssjerp. Daarnaast heeft N-VA met Danny Van de Velde nog één schepen.

CD&V vult de volgende periode 3 schepenmandaten in: voormalig burgemeester en Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers, voormalig schepen Luc Kennis en fractieleider Roel Van Elsacker.

Marc De Cordt en Olivier Rul blijven schepen voor respectievelijk Groen en Open VLD.

“De voorbije periode was niet gemakkelijk. Ik ben tevreden dat we nu een nieuwe start kunnen nemen”, aldus burgemeester Liesbeth Verstreken.

“Mensen verwachten van politici dat ze constructief werken aan het welzijn van iedereen”, vult Katrien Schryvers (CD&V), Vlaams parlementslid en de nieuwe schepen voor sociaal beleid aan. “Daarom willen we vanuit CD&V mee onze schouders zetten onder een positief beleid en een stabiel bestuur voor alle Zoerselaars, en dit met een grote betrokkenheid van al wie in onze mooie gemeente woont, onze verenigingen, onze buurten, onze ondernemers.”

Ook Groen en Open VLD zijn enthousiast over de nieuwe bestuursploeg. “We kijken ernaar uit om binnen deze nieuwe coalitie onze lopende en komende projecten verder vorm te kunnen geven.”, aldus Marc De Cordt (Groen) en Olivier Rul (Open VLD).

Nu in het nieuws