Nieuwe coalitie Zoersel: “Moeilijk op menselijk vlak, maar er moest iets gebeuren”

De jongste gemeenteraad eind augustus. Op de eerstvolgende op 30 september wordt de motie van wantrouwen voorgelegd aan de gemeenteraad. 

De jongste gemeenteraad eind augustus. Op de eerstvolgende op 30 september wordt de motie van wantrouwen voorgelegd aan de gemeenteraad. ©  rr

Liesbeth Verstreken (N-VA) blijft burgemeester. 

Liesbeth Verstreken (N-VA) blijft burgemeester. ©  Joris Herregods

1 / 2
Zoersel -

Niet alleen in Blankenberge, De Panne en Boortmeerbeek doet het nieuw gemeentedecreet koppen rollen. In Zoersel offert de N-VA twee eigen schepenen op om CD&V mee in het bad te trekken. Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) blijft op post. Onafhankelijk schepen Cindy Van Paesschen, die N-VA verliet, wordt overboord gegooid en vervangen door Katrien Schryvers (CD&V) die zo min of meer haar mandaat uit de vorige legislatuur weer opneemt. De nieuwe coalitie van N-VA, CD&V, Groen en Open VLD heeft nu met 20 van de 27 zetels (de onafhankelijken bij de oppositie meegeteld) een zeer comfortabele meerderheid.

Kristin Matthyssen

De Zoerselse politiek verkeerde al langer in crisis. Punten van de coalitie raakten soms niet goedgekeurd, omdat er met 12 van de 27 zetels geen meerderheid meer was. Schepen Cindy Van Paesschen, die als voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst (vroeger OCMW-voorzitter genoemd) een belangrijk mandaat bekleedde, verliet uit onvrede met de lokale gang van zaken de N-VA om als onafhankelijke schepen te zetelen. Zij stemde geregeld met de oppositie mee als iets haar niet zinde. Ook voorzitter van de gemeenteraad Marcel De Vos verliet N-VA en stemde nu als onafhankelijke.

De oplossing en constructie die nu werd opgezet lijkt de meest logische en weerspiegelt de wens van de Zoerselse kiezer. N-VA haalde 33% van de stemmen in 2018, CD&V 24,6%. Toch verkoos N-VA toen om een krappe coalitie van 14 op de 27 zetels te vormen met Open Vld (7,4%) en Groen (9,4%), terwijl in de vorige legislatuur een coalitie met CD&V gevormd werd.

Reacties

“Het is absoluut pijnlijk en valt ons menselijk zwaar om onze N-VA-schepenen Michaël Heyvaert en Koen Paredaens uit het college te laten vertrekken”, zegt burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA). “Zij waren loyaal en hadden geen fout aan heel deze toestand. Ze hadden dit niet verwacht en hebben dit niet gewild. Maar ook onze coalitiepartners Groen en Open VLD valt niets te verwijten. Koen en Michaël moeten dit toekomstgericht bekijken.”

Bij de vorming van de coalitie na de vorige verkiezingen deed N-VA er alles aan om CD&V buiten te houden. “Dat is té negatief voorgesteld”, vindt de burgemeester. “Wij dachten gewoon dat we onze beleidsdoelstellingen met drie coalitiepartners konden uitvoeren. Door afvalligheid van twee van onze eigen leden is dat niet gelukt. Het is nu de kunst om de knop om te draaien en positief aan de slag te gaan.”

“Het is onze plicht om als politici mee te zorgen voor stabiliteit”, vindt Katrien Schryvers (CD&V). “In het verleden had Zoersel een reputatie opgebouwd als vernieuwende gemeente met veel aandacht voor zorg. Ik vond het verschrikkelijk dat we de laatste tijd zo slecht in de media kwamen en dat heel die reputatie te grabbel werd gegooid. Het nieuw akkoord heeft een belangrijk inhoudelijk luik. De beleidslijnen worden in grote mate verdergezet. Zo blijft duurzaamheid in alle domeinen een rode draad. Daarnaast werd met een uitvoerig addendum een aantal afspraken gemaakt.”

Of er op vlak van mobiliteit een andere wind zal waaien? In Zoersel werden de voorbije maanden veel straten geknipt. “Voortaan zal zo’n invoering bekeken en besproken worden met de hele wijk. Daarom voeren we het wijkoverleg weer in.” Schryvers mag ook haar stokpaardjes van betaalbaar wonen en zorgzaam Zoersel weer opvolgen. “N-VA is drie jaar geleden op avontuur gegaan. Nu zijn de twee grootste partijen aan zet en zegeviert het gezond verstand”, vindt Schryvers.

Het grootste slachtoffer van de stoelendans is onafhankelijk schepen Cindy Van Paesschen, die maandag in het buitenland zat maar dinsdag terugkeert. Volgens Schryvers is het toeval dat eerst de gemeenteraad van 21 september werd afgezegd omdat er te weinig agendapunten waren, en nadien na protest van H-eerlijk Zoersel, De Vos en Van Paesschen naar 30 september werd verzet. “Geen toeval, dit lag allemaal al vast”, meent Van Paesschen. “Ik stap niet op en zal als onafhankelijk gemeenteraadslid blijven zetelen.”

Van Paesschen is wel ontgoocheld in de houding van Schryvers. “Iemand voor wie ik nog veel heb gedaan. Ik snap Schryvers niet. Er waren andere mogelijkheden, zoals een coalitie van CD&V, de onafhankelijken, H-eerlijk Zoersel, en waarom niet met Open Vld en Groen erbij? Nu ruikt alles naar postjespakkerij. Ik zie maar één winnaar. Vlaams Belang. Dat N-VA zo diep gaat en zichzelf herleidt tot burgemeestersjerp en één schepenambt, snap ik niet.”

Ook voorzitter Marcel De Vos (onafhankelijke) was maandag net terugkerend van vakantie. “Het was sowieso een moeilijke situatie”, reageert hij vanuit de auto in Lyon. Zelf is hij wat verbaasd dat hij voorzitter kan blijven. Al menen sommigen dat Marcel De Vos in de gemeenteraad van oktober wellicht al overboord gegooid zal worden en vervangen door Paul Van Wesenbeeck (CD&V).

Tom Sleeuwaert (H-eerlijk Zoersel) wil afwachten “hoe de mayonaise pakt”, zegt hij. “N-VA en CD&V hebben de voorbije twee jaar op veel punten anders gestemd, bijvoorbeeld over de verenigingeninfrastructuur. Ik vraag me af in hoeverre het vertrouwen nu hersteld is. Wij willen constructief oppositie blijven voeren.”

Vlaams Belang Zoersel verwoordde het maandag al meteen zo: “In 2018 beslisten ze na zes jaar ambras te hebben gemaakt, niet verder samen te werken. Nu gaan CD&V en N-VA zelfs samen met de totaal overbodige en onbekwame partijen Open VLD en Groen. De enige kritische schepen Cindy Van Paesschen zetten ze bij het grof huisvuil. (...) Welke naam ‘verdient’ deze coalitie van jullie? De wanhoop-coalitie of de postjes-coalitie?”, aldus Vlaams Belang.

OVERZICHT

Liesbeth Verstreken (N-VA) die met 2.329 voorkeursstemmen in 2018 de populairste politica in Zoersel was, blijft burgemeester. N-VA behoudt wel slechts één schepen, Danny Van de Velde, die al bestuurservaring uit de vorige legislatuur had en zijn bevoegdheden voor openbare werken, openbaar groen en nutsvoorzieningen behoudt. Hij neemt de bevoegdheid voor PPS, en dus belangrijke dossiers, van zijn partijgenoot Koen Paredaens over. Paredaens is schepen-af.

Ook Michaël Heyvaert is niet langer schepen voor N-VA. Hij was onder meer bevoegd voor cultuur, bibliotheek, wijkwerking, seniorenbeleid, internationale samenwerking en dierenwelzijn. Roel Van Elsacker, fractieleider voor CD&V in de gemeenteraad, neemt cultuur over en wordt ook verantwoordelijk voor financiën, AGB, personeel en organisatie, kwaliteit, ICT en bibliotheek.

Luc Kennis (CD&V) wordt de nieuwe schepen van jeugdbeleid, senioren, wijkwerking, landbouw, dierenwelzijn en jumelages. Hij haalde in 2018 de derde meeste voorkeurstemmen. Schepenen Olivier Rul (Open Vld) en Marc De Cordt (Groen) behouden hun bevoegdheden.

De belangrijkste rentree in het schepencollege is er voor Vlaams parlementslid en oud-burgemeester Katrien Schryvers (CD&V), die in de vorige legislatuur OCMW-voorzitter was. Zij neemt de belangrijke bevoegdheden van de onafhankelijke Cindy Van Paesschen (ex-N-VA) over. Schryvers wordt verantwoordelijk voor sociale zaken en welzijn, voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst, gezondheidsbeleid, sociale cohesie, gelijke kansen en integratie, wonen, communicatie en burgerparticipatie. Ook dit is de wil van de Zoerselse burger, want Schryvers behaalde in 2018 1.996 voorkeurstemmen en was hiermee na Liesbeth Verstreken de populairste politica van Zoersel.

Marcel De Vos, ex-N-VA en nu onafhankelijk, kan voorlopig voorzitter van de gemeenteraad blijven. Het nieuw gemeentedecreet voorziet enkel in wissels bij uitvoerende mandaten.

Nu in het nieuws