Zes op de tien bouwprojecten vertraagd door bevoorradingsproblemen

 

 ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De leveringstermijnen van materialen voor de bouwsector blijven oplopen. Dat heeft gevolgen voor veel bouw- en renovatieprojecten: bij 59 procent van de lopende contracten zijn er vertragingen, zo blijkt uit een rondvraag van de Confederatie Bouw. Aannemers nemen bovendien vaker maatregelen om de prijsstijgingen die met de bevoorradingsproblemen gepaard gaan, aan de klant te kunnen doorrekenen.

Bron: BELGA

De bouwsector kampt al langer met lange wachttijden voor materialen en met prijsstijgingen. Die problemen zijn nog niet van de baan, zo blijkt uit een nieuwe rondvraag van de Confederatie Bouw, waaraan 204 bouwbedrijven deelnamen. 

Bijna twee op de drie respondenten (62 procent) zagen de levertermijnen twee weken langer worden, bij ruim een op de drie (36 procent) is dat meer dan vier weken. Dat is telkens iets meer dan bij een gelijkaardige rondvraag in juni. Vooral de levertermijnen van hout en polyurethaanisolatie (isolatie op basis van schuim) lopen op.

Prijsstijgingen

Naast de bevoorradingsproblemen zijn er ook prijsstijgingen. Bijna zes op de tien aannemers (59 procent) spreken van prijzen die meer dan 15 procent hoger zijn dan in november 2020, een derde (32 procent) zag de prijzen met minstens een kwart toenemen. Ook hier spannen hout en polyurethaanisolatie, samen met staal, de kroon.

De aannemers geven aan dat ze meer dan de helft van de prijsstijgingen uit eigen zak betalen, terwijl in 41 procent van de gevallen de factuur (deels) naar de klant gaat. Steeds meer bedrijven anticiperen ook op eventuele prijsstijgingen door gebruik te maken van flexibele tarieven. Zo werkt meer dan de helft nu met herzieningsclausules of met dagprijzen. 

Pleidooi

De bouwsector herhaalt het pleidooi dat de federale regering de prijsstijgingen zou erkennen als “uitzonderlijke omstandigheden”. Dat zou betekenen dat de risico’s niet alleen door de aannemer gedragen moeten worden. Veel bouwbedrijven pleiten ook voor meer solidariteit in de hele bouwketen, “zodat spanningen rond prijzen en leveringstermijnen gemakkelijker opgevangen kunnen worden”, aldus de Confederatie Bouw.

LEES OOK

Nu in het nieuws