Vooruit en Open Vld voelen zich ongemakkelijk in beleid verkeersveiligheid

Groen-fractieleider Imade Annouri stelt het beleid van mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) in vraag. 

Groen-fractieleider Imade Annouri stelt het beleid van mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) in vraag. © Joris Herregods

Antwerpen -

Dat Vooruit en Open Vld zich wat ongemakkelijk voelden bij de kritiek op het Antwerpse verkeersveiligheidsbeleid bleek maandagavond op de gemeenteraad. De fractieleiders van beide coalitiepartijen vielen mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) niet af, maar gaven suggesties om het beter te doen. De tussenkomst van N-VA-fractieleider Koen Laenens veroorzaakte gemor bij enkele leden van de coalitie.

Sacha Van Wiele

Bijna een maand na het dodelijke verkeersongeval in de Lange Leemstraat vond het politieke debat hierover plaats in de Antwerpse gemeenteraad. Het was al in de raadscommissie duidelijk dat Groen, PVDA en CD&V schepen Kennis onder vuur zouden nemen.

Lise Vandecasteele (PVDA) vond dat het kruispunt in de Lange Leemstraat dringend terug conflictvrij moest worden gemaakt. “Zo geeft u het signaal dat voor dit stadsbestuur verkeersveiligheid een prioriteit is”, zegt het PVDA-gemeenteraadslid.

Ideologische koppigheid

Groen-fractieleider Imade Annouri verweet de schepen van aan ideologische koppigheid te lijden.

“Het is een soort van koppigheid waarbij u alternatieven weigert te bekijken”, zegt Annouri. “Er wordt steeds gekozen voor autodoorstroming en dit ten kosten van de voetgangers, de fietsers en het openbaar vervoer.”

Een gevoel dat ook leeft bij CD&V-gemeenteraadslid Sam Voeten. Volgens hem zijn wijkcirculatieplannen duidelijk een taboe voor de schepen. Alleen richtte hij zich ook naar coalitiepartners Vooruit en Open Vld.

Sam Voeten.

Sam Voeten. © Joris Herregods

“Collega’s van Open Vld en Vooruit, dit moet mij van het hart”, zegt Voeten. “In jullie verkiezingsprogramma staat terecht veel aandacht voor verkeersveiligheid en conflictvrije kruispunten, maar dan komen jullie in de raadscommissie vragen stellen over zowat alles, behalve het ongeval? Dat stilzwijgen, maar ook de verantwoordelijkheid over de lichtenregeling volledig afschuiven, daar heb ik het moeilijk mee. Doe uw job, wacht niet op de verkiezingen in 2024.”

Waanzinnige ideeën

Antwerps N-VA-fractieleider Koen Laenens nam de verdediging van zijn schepen en het beleid op zich. Dat deed hij door in de aanval te gaan tegen zij die zich de afgelopen weken in dit debat mengden.

Koen Laenens.

Koen Laenens. © Joris Herregods

“Zo waren er de waanzinnige ideeën van zelfverklaarde mobiliteitsexperts die massaal straten laten doodlopen of een samenleving bepleiten zonder gemotoriseerd verkeer”, zegt Laenens. “Wij gaan niet meewerken aan deze dogma’s van Groen. Nul risico bestaat niet. Weersomstandigheden, slechte zichtbaarheid of menselijk gedrag kunnen aan de basis liggen van een verkeersongeval. Als iedereen nu eens de verkeersregels zou respecteren in plaats van om 23.30 uur zonder fietslicht door de Kattenberg of door een rood verkeerslicht te fietsen. Dan zouden we allemaal in een verkeersveiligere stad kunnen wonen.”

Het was burgemeester De Wever (N-VA) niet ontgaan dat zijn fractieleider wel heel specifiek was. Enkele leden van de coalitiepartners morden binnensmonds over deze tussenkomst.

Die coalitiepartners wezen op de inspanningen die schepen Kennis en het stadsbestuur deden om Antwerpen verkeersveiliger te maken. Toch vroeg Open Vld-fractieleidster Erica Caluwaerts om de aandacht te behouden in het verbeteren van de positie van de zachte weggebruiker.

Minder auto’s

Vooruit-fractieleider Hicham El Mzairh wees op de grote verantwoordelijkheid die schepen Kennis heeft.

“Buurt per buurt moet radicaal worden gekozen voor de meest leefbare verkeerssituatie”, zegt El Mzairh. “Onze stad is pas veilig als ouders en grootouders weten dat hun kinderen en kleinkinderen zich veilig kunnen verplaatsen. Er moeten daarom minder auto’s rondrijden in deze stad. U hebt alles in handen om daarvoor te zorgen. We rekenen op u.”

Schepen Kennis verdedigt zijn beleid en zijn administratie in de beslissing om de conflictvrije regeling in de Lange Leemstraat terug te draaien.

“De administratie heeft correct gehandeld en de juiste stappen gezet”, zegt de schepen. “Ze handelden binnen een kader dat 2013 is vastgelegd. Het is een vaste procedure: plannen, uitvoeren, controleren en verbeteren. Ik sta wel versteld over wat er naar mijn hoofd wordt geslingerd. Dat we niets zouden doen aan verkeersveiligheid, terwijl in het bestuursakkoord een groot stuk staat over verkeersveiligheid.”

Annouri ketste de bal nog even terug.

“De administratie maakte daadwerkelijk geen fouten, want werkt binnen de parameters die u oplegt en die zorgen niet voor maximale verkeersveiligheid”, aldus de Groen-fractieleider.

Nu in het nieuws