Amnesty: “Taliban verspillen geen tijd om mensenrechten te onderdrukken”

 

 ©  AFP

Mensenrechtenorganisatie Amnesty Internationaal klaagt dinsdag aan dat de taliban in Afghanistan “gestaag” de verworvenheden terugdraaien die de afgelopen 20 jaar op het gebied van mensenrechten zijn behaald.

Bron: BELGA

“In de vijf luttele weken sinds de taliban de controle over Afghanistan overnamen, lieten ze al zien dat ze het beschermen of respecteren van de mensenrechten niet ernstig nemen”, zegt Dinushika Dissanayake van de ngo.

“Gezien het heersende klimaat van angst, de slechte mobiele verbindingen in veel gebieden en de opzettelijke internetstoringen, zijn deze bevindingen waarschijnlijk slechts een momentopname van wat er gebeurt”, luidt het in de briefing van Amnesty International, de Internationale Federatie voor Mensenrechten (FIDH) en de Wereldorganisatie tegen foltering (OMCT). 

Moorden en inperking rechten

Er wordt onder meer gewag gemaakt van het gericht doden van burgers en soldaten die zich hadden overgegeven, het blokkeren van humanitaire voorraden in de Panjshir-vallei en het opnieuw opleggen van beperkingen aan vrouwen en het maatschappelijk middenveld. Ook de vrijheid van meningsuiting is ingeperkt, aldus de organisaties, die het hebben over misdrijven volgens het internationaal recht. 

Amnesty Internationaal wil daarom dat de VN-Mensenrechtenraad een onafhankelijk mechanisme opzet met een mandaat voor het documenteren, verzamelen en bewaren van bewijs van misdrijven volgens internationaal recht en andere ernstige mensenrechtenschendingen in heel Afghanistan. “De internationale gemeenschap moet haar morele en politieke verplichtingen nakomen en de mensen niet in de steek laten die hun leven hebben gewijd aan de verdediging van mensenrechten, gendergelijkheid, de rechtsstaat en democratische vrijheden. Ze moeten ze ten koste van alles beschermen”, klinkt het.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten