23 schadelijke pesticiden aangetroffen in Belgische slaapkamers

Studies tonen hoger risico op kanker en vruchtbaarheidsproblemen, vooral bij bewoners op het platteland. 

Studies tonen hoger risico op kanker en vruchtbaarheidsproblemen, vooral bij bewoners op het platteland. ©  Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Bron: BELGA

Uit een Europees onderzoek naar schadelijke pesticiden in het stof in onze slaapkamers, blijkt dat maar liefst 23 schadelijke pesticiden werden aangetroffen in Belgische slaapkamers. Sommige pesticiden zijn mogelijk kankerverwekkend of schadelijk voor de vruchtbaarheid. Het onderzoek werd gevoerd door het Europese burgerinitiatief Red Bijen en Boeren.

Voor het onderzoek werd het stof van slaapkamers uit 21 Europese landen bestudeerd. In totaal werden 24 verschillende soorten schadelijke pesticiden aangetroffen. Het gaat onder meer om pesticiden die bij Europese instanties geclassificeerd staan als mogelijk kankerverwekkend en die schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid. “Deze resultaten zijn zorgwekkend”, zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt).

Het Europese gemiddelde van aanwezige pesticiden is acht, in België zijn dat er maar liefst 23, het hoogste aantal in Europa. Mogelijke oorzaak hiervan is de intensieve landbouw, waarbij velden met pesticiden worden besproeid en een deel hiervan in aanpalende huizen of tuinen belandt.

Epidemiologische studies tonen een hoger risico op kanker en vruchtbaarheidsproblemen, vooral bij bewoners op het platteland. In 17 van de 21 stalen werden pesticiden aangetroffen die mogelijk de vruchtbaarheid verstoren of misvormingen veroorzaken bij ongeboren kinderen. In 1 op de 4 stalen is er sprake van mogelijk kankerverwekkende pesticiden. “Baby’s kruipen overal op de vloer in hun slaapkamer. Op het platteland komen ze via stof continu in aanraking met hormoonverstorende of potentieel kankerverwekkende pesticiden. Dat is onaanvaardbaar”, besluit Gommers.

Nu in het nieuws