Gratis en langer open: Antwerpse bibliotheken toegankelijker voor jongeren

De Permeke-bibliotheek. 

De Permeke-bibliotheek. © Victoriano Moreno

Antwerpen -

De Antwerpse openbare bibliotheken starten vanaf midden november met een nieuw gebruikersreglement. De grootste verandering komt er voor jongeren tot 26 jaar, leerkrachten en mensen met recht op een kansentarief. Voor hen is het lidmaatschap voortaan gratis. Daarnaast worden de leentermijnen verlengd en zullen de bibliotheken vaker open zijn na de schooluren.

Elien Van Wynsberghe

Het nieuwe reglement gaat in vanaf 17 november en wil een aantal klantvriendelijke verbeteringen introduceren. Zo worden de uitleentermijnen verlengd van 3 weken naar een standaardperiode van 6 weken. Daarbovenop kunnen klanten de leentermijn gratis nog eens met 3 weken verlengen.

Omdat de stad Antwerpen lezen zo veel mogelijk wil belonen, worden ook de oplopende boetes afgeschaft. Bij afloop van de leentermijn, heeft de lezer de keuze om het boek terug te brengen of aan te kopen. Jongeren tot 26 jaar zullen volledig gratis materialen kunnen ontlenen. Voor hen vallen niet alleen de boetes maar ook het lidgeld weg.

“Het is belangrijk dat de bibliotheken zich aanpassen aan een veranderende samenleving, waarbij kansen worden gegeven en er wordt ingezet op de geletterdheid, cultuureducatie en competentieontwikkeling van de volledige samenleving”, zegt schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA).

Door de bibliotheken meer open te houden na de schooluren, moeten ze toegankelijker worden voor kinderen en jongeren. Die kunnen er dan terecht om te studeren en om gratis gebruik te maken van de pc’s.

De komende jaren worden de vernieuwingen overigens nog verder uitgebreid, met onder meer een herinrichting van verschillende Antwerpse bibliotheken in functie van een beter onthaal, een verdere uitbreiding van de openingsuren, studieplekken en interactieve leeromgeving.

Nu in het nieuws