Nieuwe bouwregels De Vogelenzang: bijkomend onderzoek naar mobiliteits- en geluidsimpact

De Vogelenzang: bijkomende studiewerk is nodig om de impact wat betreft geluid en mobiliteit scherp te stellen. De goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan werd nog even uitgesteld. 

De Vogelenzang: bijkomende studiewerk is nodig om de impact wat betreft geluid en mobiliteit scherp te stellen. De goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan werd nog even uitgesteld. © JAA

Schilde -

De gemeente neemt de tijd voor bijkomend onderzoek naar de invloed die De Vogelenzang en Old Birdy hebben op de mobiliteit en het geluid in hun omgeving. Het vastleggen van nieuwe eenduidige bouwregels voor de bekende horecazaken wordt daarom met zestig dagen uitgesteld.

Jan Auman

Vorig jaar vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen het planologisch attest en zowat alle daarop gebaseerde vergunningen van De Vogelenzang en Old Birdy in ’s-Gravenwezel, waarvan de oudste zaak al sinds 1904 op de hoek van de Broekstraat en Wijnegemsteenweg gevestigd is. Dat gebeurde op initiatief van een buur die meent hinder te ondervinden van de toeloop aan klanten. De man ergert zich aan de volgens hem illegale parking, grote buitenbar, het overdekte terras en reeks andere met de tijd gerealiseerde aanpassingen en uitbreidingen.

De gemeente zit al jaren gewrongen tussen de belangen van zaakvoerders en boze buren. In de vorige bestuursperiode, toen nog met N-VA en CD&V in de meerderheid, werd beslist tabula rasa te maken, voor eens en altijd orde en rechtszekerheid te scheppen.

“Het beste instrument om te bepalen wat de uitbaters nu wél en niet mogen uitrichten op hun terrein, is een ruimtelijk uitvoeringplan (RUP). Dat zal onder meer een oplossing bieden aan de parkeerproblematiek in de buurt”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en advocate Marian Van Alphen (Open Vld).

Onafhankelijk onderzoek

Het gemeentebestuur ging bij het opstellen van de nieuwe regels niet over één nacht ijs. Studiebureaus werden ingeschakeld, technische en juridische adviesrondes afgewerkt en inspraak verleend. Dat laatste gebeurde onder meer via een openbaar onderzoek. Rond deze tijd zou het RUP definitief worden vastgesteld waarna de uitbaters opnieuw vergunningen kunnen aanvragen. Maar die mijlpaal werd nog even uitgesteld.

“Tijdens het openbaar onderzoek ontvingen we enkele bezwaren en opmerkingen. De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) bracht het advies uit om bijkomend onafhankelijk onderzoek te doen naar de mobiliteits- en geluidsimpact. Dit vergt tijd. Er wordt onder meer een erkend MER-deskundige bijgehaald. Door deze termijnverlenging zal de definitieve vaststelling van rup ‘De Vogelenzang’ ten laatste op 15 november 2021 plaatsvinden”, kondigt schepen Van Alphen aan.

De ingang van de oorspronkelijke Vogelenzang, dat oorspronkelijk een herberg was..

De ingang van de oorspronkelijke Vogelenzang, dat oorspronkelijk een herberg was.. © JAA

Belangenvermenging

Uitbaters Peter Vreugde, Alain Willems en hun 45 voltijdse medewerkers, die nog bekomen van de lange coronasluiting, moeten dus nog wat langer in onzekerheid leven. Meerderheidspartijen N-VA en Open Vld kregen voor dit scenario groen licht van al hun eigen gemeenteraadsleden en Vlaams Belang-vertegenwoordiger Marijke Dillen. CD&V en Groen trokken fel van leer tegen de inspanningen die het schepencollege levert voor De Vogelenzang en Old Birdy.

“En dat terwijl het Hof van Cassatie eerder dit jaar bevestigde dat het eerder verleende planologisch attest net als alle vergunningen onwettig zijn. Volgens mij is er dan ook geen basis meer om een RUP op te stellen. Het schepencollege beloont overtreders en werkt aan een oplossing à la tête du client”, oordeelde Hans Hanssen (CD&V) in de gemeenteraad.

Pieter Jan Fraussen (Groen) haalde fel uit naar de dubieuze rol die Open Vld volgens hem speelt in dossier De  Vogelenzang..

Pieter Jan Fraussen (Groen) haalde fel uit naar de dubieuze rol die Open Vld volgens hem speelt in dossier De Vogelenzang.. © JAA

Pieter-Jan Fraussen (Groen) ging nog een stap verder door gewag te maken van een staaltje ‘nooit vertoonde belangenvermenging’. “Alle Open Vld-raadsleden kunnen maar beter de vergaderzaal verlaten want uitbater Alain Willems zit in het bestuur van de liberale partij”, merkte Fraussen op.

Raadsvoorzitter Yolande Avontroodt (Open Vld) liet zich niet intimideren. Haar blauwe partijgenoten bleven rustig zitten. Peter Mendonck (N-VA) verduidelijkte namens de meerderheid dat het jongste cassatiearrest geen impact heeft op de rechtsgeldigheid van het nieuwe RUP. “Het is immers niet gebaseerd op het planologisch attest, maar op ons gemeentelijk structuurplan. We gaan hier dus mee door”, rondde de schepen bevoegd voor juridische zaken het debat af.

Nu in het nieuws