Bijna 95 procent leerkrachten is volledig gevaccineerd, al 77 procent scholieren kreeg minstens één prik

Onder de middelbare scholieren heeft al 77 procent minstens één dosis gekregen 

Onder de middelbare scholieren heeft al 77 procent minstens één dosis gekregen ©  BELGA

Bron: BELGA

Bijna 95 procent van de Vlaamse leerkrachten is volledig gevaccineerd tegen Covid-19. Onder de middelbare scholieren heeft al 77 procent minstens één dosis gekregen en de komende weken worden er nog heel wat tweede prikken gezet. “Voor mij verantwoorden deze cijfers verdere versoepelingen in ons onderwijs”, reageert minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Uit statistieken die Weyts en minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dinsdag publiceerden, blijkt dat de Vlaamse leerkrachten in het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs massaal voor het vaccin hebben gekozen. Over alle provincies heen is de vaccinatiegraad er nog hoger dan de gemiddelde vaccinatiegraad voor de volwassen bevolking. In totaal is 94,45 procent volledig gevaccineerd.

Van de 12- tot 17-jarigen heeft intussen ook 83 procent een eerste prik en 76 procent een tweede prik gekregen. Als ook de andere leeftijdscategorieën in de middelbare scholen mee in rekening worden gebracht, dan is 68,5 procent van de scholieren volledig gevaccineerd. Nog eens 8,82 moet nog een tweede prik krijgen.

De komende weken worden bovendien nog heel wat tweede prikken gezet en via de scholen worden ook veel inspanningen geleverd om de vaccinatiegraad nog verder op te drijven. Daarbij komt dat kinderen die nog 12 jaar moeten worden ook na de sluiting van de vaccinatiecentra op 15 oktober nog gevaccineerd kunnen worden. 

“Ik ben tevreden dat zoveel jongeren ingegaan zijn op de vaccinatie”, stelt Beke. “Hoe meer zij zich laten vaccineren, hoe minder het virus en de varianten kunnen circuleren in deze groep”. 

Versoepelen

Er is volgens de ministers een zichtbaar verband tussen het aantal scholen met besmettingen en de vaccinatiegraad in deze gebieden. Er zijn ook beduidend minder omvangrijke besmettingsclusters in middelbare scholen in gebieden met een hoge vaccinatiegraad bij de jongeren tussen 12 en 18 jaar.

“Voor mij verantwoorden deze cijfers verdere versoepelingen in ons onderwijs. Wanneer bepaalde doelen bereikt worden, moet daar iets tegenover staan. Alleen zo motiveer je mensen voor een eerste of een tweede prik en kan je de vaccinatiegraad op een positieve manier nog een extra boost geven”, besluit minister Weyts. 

Donderdag zit Weyts opnieuw samen met de onderwijsvakbonden, -koepels en virologen, waar over eventuele verdere versoepelingen zal worden gesproken.

Nu in het nieuws