Stad lanceert plan om groen te behouden en uit te breiden, ’t Stokt is eerste voorbeeldwijk

De voormalige hovenierderij Dierckx is een van de laatste groene longen in het centrum van Turnhout. 

De voormalige hovenierderij Dierckx is een van de laatste groene longen in het centrum van Turnhout. © Guy Van Nieuwenhuysen

Turnhout -

Waar gaat het naartoe met de natuur op Turnhouts grondgebied? De stad heeft een plan opgemaakt waarmee het haar groen wil behouden, versterken, openstellen en uitbreiden.

Wouter Adriaensen

Toen in juni bekend werd dat een deel van hovenierderij Dierckx, een van de laatste groene stadslongen, verkocht was aan een ontwikkelaar, werd daar verontrust op gereageerd. Tijdens de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie reageerden de drie oppositiepartijen verontwaardigd over de gang van zaken. “Er is geen visie, geen plan, geen beleidskader waaraan eigenaars en projectontwikkelaars zich te houden hebben”, vond Bart Voordeckers (Open Vld).

“Die opmerking hebben we een paar keer tijdens commissies gekregen”, weet schepen van Ruimtelijke Ordening Els Baeten (N-VA). “We waren er ook al mee bezig.” Samen met schepenen voor Groenbeheer Marc Boogers en voor Milieu Astrid Wittebolle (beide Groen) stelt Baeten nu een Turnhouts groenplan voor. “We hebben een visie ontwikkeld waar we naartoe willen met het groen in de binnenstad.”

Vier strategieën

Een eerste stap was een analyse van het bestaande groen. De stad verdeelde dat onder in verschillende categorieën: landschappen rond het centrum, zoals het Vennengebied, het stadspark en het nieuwe Stadsbos, grote stedelijke groengebieden, namelijk het moerasbos in het noorden en de tuinen van het Sint-Jozefcollege, groene eilanden zoals het begijnhof, Muylenberg en de hovenierderij, en verbindingen en syntheses.

Om met dat groen om te gaan, volgt het stadsbestuur vier strategieën. “Behoud betekent onder meer bestemmingswijzigingen, aankopen en het vermijden van verhardingen”, legt schepen Baeten uit. “Versterken doen we door herinrichtingen en ecologisch beheer. We willen scholen en tuinen openstellen en gaan tenslotte het groen ook uitbreiden.”

Zichtbaar in straat

Turnhout werd voorlopig opgedeeld in zeven blokken. Het groenplan wordt eerst toegepast op de wijk ’t Stokt, ten westen van het stadscentrum. “In de voortuinen, op de straathoeken en met de bomen is daar al wat straatgroen aanwezig, dat gaan we behouden en versterken. Het Stoktseplein en het Robsonplein willen we herinrichten tot groene belevingspleinen. We gaan in gesprek met het Sint-Jozefcollege en GO!, eigenaar van Campus Zenit en basisschool Kameleon, over het publiek gebruik van hun groen. Dit groenplan zal met andere woorden ook zichtbaar worden in het straatbeeld.”

De drie schepenen willen vier keer per jaar de groenplannen voorleggen aan de bevoegde commissie. Een scenario zoals met hovenierderij Dierckx volledig uitsluiten, is moeilijk. “Het perceel is verkocht zonder dat we er erg in hadden, maar we konden er ook niks aan doen aangezien het om bouwgrond gaat”, zegt schepen Baeten. “De projectontwikkelaar heeft overigens nog geen vergunningsaanvraag ingediend.”

Het is de bedoeling om randvoorwaarden, onder meer voor het groen, op te leggen wanneer dat wel gebeurt.

Nu in het nieuws