Kamer buigt zich donderdag in plenaire over rapport van coronacommissie

 

 ©  BELGA

De Kamer zal zich donderdag in de plenaire vergadering buigen over het rapport en de 134 aanbevelingen van de speciale commissie over de aanpak van de coronacrisis. De bijzondere commissie werd op 2 juli 2020 opgestart met als doel de aanpak van de COVID-19-epidemie door België te onderzoeken.

Bron: BELGA

Op 13 juli keurden de meerderheidspartijen van Vivaldi de aanbevelingen al goed. De N-VA onthield zich en de PVDA stemde tegen. Vlaams Belang nam niet deel aan de stemming. Begin september volgde dan de definitieve goedkeuring van het eindverslag door de bijzondere Kamercommissie. Dat gebeurde unaniem, op een onthouding van PVDA na.

De commissie organiseerde het voorbije jaar 46 hoorzittingen met stakeholders en verantwoordelijken tijdens de crisis. In de daaruit voortvloeiende tekst wordt gepleit voor een nieuw pandemieplan. Het vorige dateerde van 2006, maar werd niet geactualiseerd en was niet aangepast aan de zesde staatshervorming. Bedoeling van de commissie is dat voor eind 2022 een nieuw nationaal noodplan voor pandemieën het levenslicht ziet. 

Het rapport staat ook stil bij de ingewikkelde staatsstructuur in ons land. Die werd tijdens de 46 hoorzittingen geregeld aangewezen als vertragende factor in de besluitvorming.  De bijzondere commissie beveelt daarnaast een hervorming van het Crisiscentrum aan en wijst ook op het belang van voldoende strategische reserves op elk ogenblik. Voorts is er aandacht voor een ambitieus preventiebeleid en moet er volgens het rapport verder werk gemaakt worden van de opwaardering van het statuut van het verpleegkundig personeel. 

De tekst bevat tot slot ook een Europese dimensie. Pleiten voor een actiever optreden van de EU op het vlak van het grensoverschrijdend gezondheidsbeleid en in het bijzonder van pandemiebestrijding is in de toekomst essentieel, luidt het.

LEES OOK

Nu in het nieuws