Rekenhof streng voor Brussel Mobiliteit in nieuwe audit

 

 ©  BART DEWAELE

Bron: BELGA

Brussel Mobiliteit heeft geen eenduidige kennis van de staat van het wegennet in de hoofdstad. Dat blijkt uit een audit van het Rekenhof van de wegenwerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij Brussel Mobiliteit, de MIVB en Beliris. Volgens het Rekenhof laat Brussel Mobiliteit ook op andere aspecten steken vallen.

Met de audit wilde het Rekenhof er zich van vergewissen dat de werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op adequate wijze worden gepland, beheerd en gecoördineerd. Elk jaar worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest immers 120.000 werven gerealiseerd, waarvan 4.000 van grote omvang. 

Brussel Mobiliteit doet het op het vlak van planning niet goed. Uit de audit blijkt dat de instantie geen eenduidige kennis heeft van de staat van het wegennet. Bovendien kent men de toestand van de ondergrond van de wegen en het rioleringsnet niet, luidt het. 

Openbaarvervoersmaatschappij MIVB doet het wat dat betreft beter. De MIVB houdt continu toezicht op het tramnet. De resultaten van die opvolging worden gebruikt om het plan voor de renovatie van de sporen, het vijfjarenplan ‘sporen’, uit te werken, zegt het Rekenhof

Ook wat betreft beheer laat Brussel Mobiliteit steken vallen. De aanpak gebeurt er op basis van vakgebied. “Geen enkele actor van de administratie kent bijgevolg de volledige historiek van een dossier en heeft er ook geen globaal overzicht over”, zegt het Rekenhof. 

Om na te gaan hoe de uitvoering van de dossiers gebeurt, onderzocht het Rekenhof bij elk van de geauditeerde actoren een steekproef van dossiers. Het stelde vast dat de dossiers op ongelijke wijze worden bijgehouden. Beliris en de MIVB leven globaal de verschillende verplichtingen inzake opvolging na. Maar dat geldt niet voor Brussel Mobiliteit, waar regelmatig verschillende tekortkomingen worden vastgesteld, luidt het.

“Brussel Mobiliteit heeft noch de termijnen noch de kosten van de werven in de hand. Beliris heeft de kosten wel in de hand, maar hetzelfde kan niet altijd worden gezegd in verband met de termijnen. De MIVB heeft die twee aspecten onder controle”, aldus nog het Rekenhof.

LEES OOK

Nu in het nieuws