Ook internetvergoeding voor personeel hoger onderwijs

 

 ©  Hollandse Hoogte / Jordi Huisman

Ook de hogescholen en de universiteiten krijgen middelen om verder te digitaliseren. Net als in het leerplichtonderwijs komt er een internetvergoeding voor de personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuwe cao, meldt Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

Bron: BELGA

Vlaanderen wil jaarlijks 26 miljoen euro investeren in de verdere digitalisering. Alle personeelsleden met een opdracht van minstens 20 procent krijgen een internetvergoeding van 240 euro per jaar. Die maatregel is goed voor 2 miljoen euro extra per jaar. Daarnaast krijgen de hogescholen en universiteiten ook een budget om eigen investeringen te doen in digitalisering voor het personeel. Dat kost 3 miljoen extra per jaar.

Andere maatregelen in de cao zijn een hogere fietsvergoeding, van minstens 21 cent per kilometer. De allerlaagste inkomens, zoals van het poetspersoneel, worden opgetrokken. Tot slot is er ook een budget voorzien om het personeelsbeleid in het hoger onderwijs te moderniseren, met meer horizontale en verticale mobiliteit.

Er volgt nu nog verder overleg met de sociale partners over de verdere uitvoering van de cao.

Nu in het nieuws