Federale regering heeft actieplan om fiets te promoten

 

 ©  Hollandse Hoogte / Ger Loeffen

De federale regering gaat acties op poten zetten om het gebruik van de fiets aan te moedigen. De ministerraad heeft daarvoor vrijdag ingestemd met BE CYCLIST, een actieplan dat de fiets moet promoten. Het plan bevat 52 meetbare maatregelen. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) coördineert.

Bron: BELGA

Terwijl het WK Wielrennen stilaan naar een climax toeleeft, stemde de Vivaldi-regering in met een fietsactieplan. Het is voor het eerst dat de federale regering van fietspromotie een gemeenschappelijke en gecoördineerde doelstelling maakt. Het sluit aan bij de ambitie uit het regeerakkoord rond de modal shift en om mensen te laten kiezen voor milieuvriendelijker transport. Dat kan immers de files verminderen en de uitstoot van broeikasgassen verlagen.

De acties zijn gegroepeerd rond drie assen: “Makkelijker op de fiets”, “Veiliger en comfortabeler op de fiets” en “Iedereen op de fiets”. Zo zal worden onderzocht of de fietsvergoeding voor wie met de fiets naar het werk gaat, kan worden uitgebreid. Vandaag hebben 571.000 werknemers recht op zo’n vergoeding.

De regering wil extra steun geven aan bedrijfsinitiatieven die het woon-werkverkeer duurzamer maken. Ook in de modernisering van de ambtenarij mikt Gilkinet op een prominente rol voor de fiets en bij de NMBS is werk gemaakt van een fietsstrategie. De regering investeert voorts in betere, nieuwe fietssnelwegen, met routes langs de spoorlijnen.

Opvallend in het plan is ook de strijd tegen fietsdiefstal. Die krijgt een prioritaire plaats in de Kadernota Integrale Veiligheid van de federale politie en er wordt nagedacht over een centraal register. Andere maatregelen zijn onder meer de oprichting van een fietsbrigade van de luchtvaartpolitie Zaventem, sociale projecten rond opvangcentra van Fedasil en informatie rond consumentenrechten bij de aankoop van een fiets.

Minister Gilkinet reageert tevreden op het plan. “Als meer mensen fietsen, is dat goed voor onze economie, want de kosten van files zijn torenhoog en het gaat om een belangrijke economische sector. Fietsen is ook goed voor onze fysieke gezondheid en ons mentaal welzijn. En uiteraard heeft fietsen ook een positieve impact op ons klimaat als alternatief voor vervoermiddelen op fossiele brandstoffen”, luidt het.

LEES OOK

Nu in het nieuws