Werkloosheid treft vrouwen voor het eerst in jaren harder dan mannen

 

De werkloosheidsgraad van mannen is voor het eerst in vier jaar onder de werkloosheidsgraad van vrouwen gedoken. Dat blijkt maandag uit cijfers van statistiekbureau Statbel op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK).

Bron: BELGA

De werkloosheidsgraad volgens de internationale IAB-definitie - waarmee vergelijken tussen landen mogelijk is - daalde in het tweede kwartaal van 2021 namelijk tot 6,0 procent, na 6,8 procent in het eerste kwartaal. Bij de vrouwen was er een daling van 6,6 procent naar 6,4 procent.

Daarnaast steeg in het tweede kwartaal de werkgelegenheidsgraad van mannen van 73,6 procent naar 74,5 procent. Bij vrouwen ging die van 64,4 naar 66,4 procent.

Meer algemeen stelt Statbel vast dat in het tweede kwartaal van dit jaar de werkgelegenheidsgraad sowieso sterk toenam: 70,5 procent van de 20-64-jarigen in België was aan het werk, in vergelijking met 69 procent in het eerste kwartaal. Vooral het aantal deeltijdse en tijdelijke jobs, die in 2020 nog waren afgenomen, zit opnieuw in de lift. Zo is er een sterkere stijging bij het aantal deeltijdse jobs (+4,2 procent) dan voor het aantal voltijdse jobs (+1,9 procent). Ook het aantal tijdelijke jobs - zoals studentenjobs,  interimarbeid, gelegenheidswerk en andere contracten van bepaalde duur - neemt sterk toe (+12,9 procent). De IAB-werkloosheidsgraad bedraagt in het tweede kwartaal van 2021 6,2 procent, 0,5 procentpunt minder dan in het eerste kwartaal (6,7 procent).

Wat het percentage thuiswerkers betreft, dat verschilt weinig van dat van het eerste kwartaal. Zo werkte 43,5 procent van de werkenden in het tweede kwartaal soms, gewoonlijk of altijd van thuis uit, tegenover 44,3 procent in de periode ervoor. 

Vergelijken we de cijfers van het tweede kwartaal van dit jaar met die van dezelfde periode vorig jaar, dan valt vooral de stijging van de werkgelegenheidsgraad op (van 69,6 procent in het tweede kwartaal van 2020 naar 70,5 procent in hetzelfde kwartaal van 2021). 

Tegelijk zien we over diezelfde periode van één jaar ook een sterke toename van de werkloosheidsgraad. In het tweede kwartaal van 2020 bedroeg die ondanks de COVID-19-crisis slechts 4,9 procent, tegenover 6,2 procent in het tweede kwartaal van 2021. “In het tweede kwartaal van 2020 stelden we echter een verschuiving van werkloosheid naar inactiviteit vast. Een deel van de werklozen ging niet meer op zoek naar werk of was niet meer beschikbaar om binnen de twee weken te beginnen werken, bijvoorbeeld omdat ze voor de kinderen moesten zorgen”, luidt de verklaring.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten