Sociale verhuurkantoren trekken aan alarmbel over hervorming sociaal woonbeleid

Archiefbeeld 

Archiefbeeld ©  Jozef Croughs

De sociale verhuurkantoren in Vlaanderen roepen de overheden vrijdag op om meer aandacht te besteden aan mensen met hoge woonnood. Ze vrezen dat de aangekondigde veranderingen in het sociaal woonbeleid in Vlaanderen vooral de meest kwetsbare huishoudens zullen treffen. Dat meldt Huurpunt, de federatie van de sociale verhuurkantoren.

jvhBron: BELGA

De Vlaamse regering heeft verschillende wijzigingen voor het sociale huisvestingsbeleid aangekondigd. Zo zullen sociale huisvestingsmaatschappijen (shm) vanaf 1 januari 2023 samengaan met de sociale verhuurkantoren (svk) om samen een “woonmaatschappij” te vormen. Er blijft dus nog één instantie in een gemeente over. Bovendien wordt ook het puntensysteem afgeschaft dat de svk’s hanteren om ervoor te zorgen dat mensen met een hoge woonnood en een laag inkomen voorrang krijgen. Er wordt wel nog altijd gepland om 20 procent toe te wijzen aan huishoudens in dringende nood.

De svk’s vrezen dat het voor de meest kwetsbare huishoudens alleen maar moeilijker zal worden om een passende en betaalbare woning te vinden. “Vandaag, op 1 oktober, is die 20 procent op heel wat plaatsen al opgebruikt”, zegt Eric Vos,  de directeur van Huurpunt. Mensen met een hoge woonnood dreigen dus onderaan de wachtlijst te belanden.

“Geen rekening gehouden met lokale verschillen”

“De voorbije jaren, van 2018 tot en met 2020, zien we dat 29 tot 30 procent van de toewijzingen gaat naar mensen die in precaire omstandigheden op zoek zijn naar een woning. Dat betekent eigenlijk dat we voor die groep met een capaciteit van zowat 1.000 toewijzingen achteruitgaan”, vervolgt Vos. “Voor svk De Poort in Kortrijk zou het bijvoorbeeld gaan om een halvering.”

“Wat er met het nieuwe model gebeurt is dat de twee complementaire systemen van shm’s en svk’s worden samengegooid, zonder rekening te houden met de lokale verschillen die er vandaag zijn. De lat overal op 20 procent leggen, zal de druk op daklozenopvang en noodwoningen op sommige plaatsen vergroten, omdat zij in grote mate steunen op het svk-puntensysteem voor doorstroom”, zegt Wim Boone, stafmedewerker beleid bij Huurpunt. 

Hoger quotum?

Concreet vragen ze dat de Vlaamse overheid aan lokale besturen de mogelijkheid biedt om het quotum van 20 procent op te trekken. Daarnaast roepen ze de gemeenten ook op om in hun toewijsreglementen straks ook meer aandacht te besteden aan een doelgroepenbeleid. “Een andere oplossing zou zijn dat het aanbod sociale woningen exponentieel groeit”, zegt Vos. “Maar we merken dat dit momenteel niet het geval is.”

De oproep wordt gesteund door verschillende organisaties, zoals onder meer de vakbonden, CAW’s, het Vlaams Huurdersplatform en het Netwerk tegen Armoede.

LEES OOK

Nu in het nieuws