Na twee jaar opnieuw opgerakeld: Vlaams Parlement gaat lonen van leden nu toch met 5 procent verlagen

 

Het Vlaams Parlement beloofde eind 2019 om de lonen van de eigen parlementsleden met 5 procent te verlagen, maar twee jaar later was daar nog altijd niets van in huis gekomen. PVDA-fractieleider Jos D’Haese diende woensdag een voorstel in om de meerderheid aan die belofte te herinneren. Met succes, want het bureau van de Vlaamse assemblee zette woensdagmiddag snel het licht op groen voor de loonsverlaging. Die gaat begin januari al in.

Farid El Mabrouk

Even terug naar eind 2019. Na maandenlang palaveren is er eindelijk een Vlaamse regering. Maar vrijwel meteen kondigt de ploeg van Jan Jambon een reeks besparingen aan. De woonbonus gaat op de schop, de kinderbijslag groeit minder dan gepland en ook op de overheid wordt flink beknibbeld. Vooral de besparingen in de cultuursector zorgen voor heel wat commotie, met acteurs en kunstenaars die zelf naar het Vlaams Parlement trekken om er te protesteren.

Het is in heel die commotie dat de Vlaamse partijen aankondigen dat ze - gezien de inspanningen die van iedereen worden gevraagd - ook op zichzelf zullen bezuinigen. Eerst lijkt Open VLD niet mee te willen, maar uiteindelijk wordt dan toch beslist om 6 procent weg te snijden uit de werkingsmiddelen van het Vlaams Parlement en de dotaties aan partijen en fracties. Liberaal fractieleider Willem-Frederik Schiltz gooit er nog een extra voorstel bovenop: ook de lonen van de Vlaamse parlementsleden moeten met 5 procent naar beneden. Naar analogie met wat de Kamer enkele jaren geleden al deed.

Gemor

Het voorstel zorgde toen voor heel wat gemor binnen de meerderheid. Maar omdat er geen weg meer terug was, stemt het Vlaams Parlement eind 2019 uiteindelijk toch een resolutie waarin ze het uitgebreid bureau vraagt een regeling uit te werken en ervoor te zorgen dat andere categorieën - zoals schepenen en burgemeesters, wiens statuut samenhangt met dat van parlementsleden - niet beïnvloed worden door de loonsverlaging. Vreemd, want meestal vraagt het parlement in resoluties dingen aan de regering en niet aan zichzelf.

 

 ©  BELGA

Hoe dan ook stelde Jos D’Haese, naar aanleiding van het debat rond het ziektebriefje van Sihame El Kaouakibi, vast dat er twee jaar later nog altijd niets is gebeurd. Ondanks de belofte om dit tegen mei 2020 te regelen. “Ik zit als enige niet in het uitgebreid en dacht eerlijk gezegd dat dit al lang was geregeld, maar niet dus. Ik heb vorige week dan maar de vraag gesteld, maar ik heb gewoon geen antwoord gekregen”.

De PVDA’er diende woensdag dan maar de resolutie die in 2019 unaniem is goedgekeurd nog eens in. “Met 2022 als nieuwe deadline”.

Steun van volledige oppositie

PVDA wil zelf het loon van parlementsleden halveren, maar beseft dat dat niet haalbaar is. “Het is wel opvallend dat dezelfde partijen die zonder problemen de loonblokkering voor gewone werknemers doorvoeren zo treuzelen als het gaat over het inperken van hun eigen loon. Parlementsleden verdienen zo’n 6.000 euro netto per maand, dan voel je niet wat een stijging van de energiefactuur met 700 euro voor gewone mensen betekent.”

D’Haese krijgt sowieso de steun van de andere oppositiepartijen, Vlaams Belang, Vooruit en Groen. Zij gaan het voorstel woensdag steunen. “Het Vlaams Parlement heeft al verschillende initiatieven genomen om het statuut van volksvertegenwoordigers aan te passen, maar wij hebben dit in 2019 gesteund en gaan dat ook nu weer doen”, zegt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens.

Idem voor zijn Vooruit- en Groen-collega’s Hannelore Goeman en Björn Rzoska. Zij willen dit ook volgende maandag op het uitgebreid bureau op tafel leggen. “Ook voor mij was het een verrassing om vast te stellen dat dit nog niet was gebeurd”, stelt Rzoska.

Vanaf 1 januari

En de meerderheidspartijen? Die schoten na de airplay van Jos D’Haese heel snel in actie. Het bureau kwam woensdagmiddag vliegensvlug samen en besliste om de resolutie van 2019 meteen uit te voeren. Ondertussen wordt één en ander juridisch waterdicht gemaakt, maar vanaf 1 januari moet de looninlevering in elk geval ingaan, luidt het bij verschillende partijen.

Eerder woensdagvoormiddag laakte N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele wat hij noemt de politieke spelletjes van PVDA. “Dit is identiek hetzelfde voorstel van eind 2019. Misschien is het niemand opgevallen, maar er is ondertussen wel corona geweest. Bedoeling was dit met de andere parlementen te bespreken en te kaderen in een bredere discussie over het statuut van parlementsleden, maar dat is gewoon nog niet gelukt. Maar het voorstel is ook niet blijven liggen. Er is binnen de meerderheid een regeling uitgewerkt en we gaan die ook uitvoeren”.

 

 ©  BELGA

Vandaele benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat provincieraadsleden, gouverneurs of burgemeesters en schepenen geen hinder ondervinden van de aanpassing. Dat moest allemaal worden bekeken. “En het is ook niet zo dat het Vlaams Parlement ondertussen niets heeft gedaan. We hebben dat probleem met het ziektebriefje aangepakt, de uittredingsvergoeding beperkt tot maximaal 24 maanden en ook de pensioenvoorwaarden aangepast. Terwijl de carrière van parlementsleden nu maar gemiddeld 8 jaar duurt, hebben we beslist dat je pas een volwaardig pensioen krijgt wanneer je 45 jaar zetelt. Er zijn weinig beroepen die zichzelf zo pijnigen. Dit is een race to the bottom. Maar goed, we gaan dit gewoon doen,” aldus de Vlaams-nationalist.

LEES OOK

Nu in het nieuws