Historisch akkoord verplicht landen om multinationals minstens 15 procent belasting op te leggen: wat verandert er, en wat betekent dat voor ons land?

 

 ©  AFP

Na vier jaar onderhandelen is in Parijs, in het hoofdkwartier van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een akkoord gesloten tussen 136 landen om een minimumbelasting van 15 procent voor multinationals in te voeren. De betrokkenen hebben het over een historisch akkoord, maar er is ook veel kritiek. Wat verandert voor ons land?

Guy Stevens

Hoofdpunten