Regering bereikt compromis om energiefactuur te drukken: 80 euro extra korting voor miljoen kwetsbare gezinnen

 

 ©  BART DEWAELE

De begrotingsgesprekken zijn nog volop aan de gang. Maar er is wel al een compromis gevonden om de energiefactuur weer onder controle te krijgen. De regering kiest voor een pakket maatregelen: het verlengen van het sociaal tarief, een bijkomende korting van 80 euro voor kwetsbare mensen, een omvorming van enkele heffingen tot accijnzen en wettelijke bescherming tegen plotse verhogingen van het maandelijkse voorschot.

Hannes Heynderickx

Witte rook valt de eerstkomende uren nog niet te verwachten uit de Wetstraat 16. Premier Alexander De Croo (Open VLD) zit nog steeds samen met zijn vicepremiers om de begroting voor volgend jaar af te kloppen. De hete hangijzers bij die oefening zijn bekend: over arbeidsmarkt, relance en langdurig zieken liggen de standpunten van de regeringspartijen nog steeds ver uit elkaar. Er circuleert zelfs een lijst van een dertigtal thema’s waarover de strijd binnen de regering nog beslecht moet worden.

LEES OOK. Niet alleen profvoetballers in het vizier: regering wil 35 miljoen halen bij gunstregime voor expats (+)

Maar over één punt op die lijst heeft de federale regering wel al een compromis bereikt: de energiefactuur. Volgens onze informatie hebben alle regeringspartijen zich principieel akkoord verklaard met een compromisvoorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

Dat compromis bestaat in eerste instantie uit het verlengen van het uitgebreid sociaal energietarief. Vandaag krijgen maar liefst een miljoen huishoudens in ons land een korting van zo’n 720 euro op hun jaarlijkse energiefactuur. Voor ongeveer de helft van die huishoudens – die sowieso aanspraak maakten op het sociaal energietarief – zou die steun structureel verankerd worden. Voor de andere helft, die enkel steun kreeg omdat het sociaal tarief werd uitgebreid, blijft dat tarief gelden in het volgende kwartaal, tot aan de lente. Na de lente wordt de steun voor hen uitgefaseerd.

Bescherming

Naast die verlenging zou er ook een bijkomende korting komen voor de hele groep mensen die nu onder het sociaal tarief valt. De Franstalige socialisten wilden eerst élk huishouden een cheque van 100 euro geven, maar dat idee stuitte op verzet van de groenen en liberalen. Zo profiteren ook consumenten die géén moeite hebben om hun factuur te betalen, is hun redenering. Het compromis bestaat erin dat er een korting komt op de energiefactuur, énkel voor de burgers binnen het sociaal energietarief, op dit moment zo’n miljoen huishoudens. De Vlaamse socialisten van Vooruit maken zich sterk dat dit compromis uit hun koker komt. Over de grootte van zo’n forfaitaire korting op de jaarfactuur was er nog discussie, maar de verschillende partijen zijn akkoord gegaan met 80 euro.

Over nog een andere maatregel was al langer eensgezindheid: enkele heffingen op de energiefactuur worden omgevormd tot accijnzen, die makkelijker onder controle te houden zijn. Een accijns stijgt immers niet per se mee met de stijgende energieprijzen.

LEES OOK. Regering uit elkaar zonder akkoord over begroting, en de tijd tikt: dit zijn de hete hangijzers (+)

Los van die budgettaire maatregelen – die opgeteld 650 miljoen euro zouden kosten – zou de regering ook werk maken van de bescherming van de consument tegen grote energiespelers. Wie een variabel contract heeft, kan door de huidige prijsstijging van energie zijn maandelijkse voorschot immers fors de hoogte in zien schieten. Er was eerder al een charter opgesteld om de leveranciers aan te manen die prijsstijging niet te bruusk door te voeren. Maar de bescherming van de consument zou nu wettelijk worden verankerd. Zowel Vooruit als PS geeft aan druk te hebben gezet op de groene partijen om die regeling uit te werken.

LEES OOK

Nu in het nieuws