REACTIES WERKGEVERS. Voka hekelt “half werk”, Unizo geeft begroting “voordeel van de twijfel”

De regering-De Croo bereikte dinsdag een akkoord over de federale begroting. 

De regering-De Croo bereikte dinsdag een akkoord over de federale begroting. ©  BELGA

De arbeidsmarkthervormingen die deel uitmaken van de nieuwe begroting, volstaan volgens werkgeversorganisatie Voka niet om de werkzaamheidsgraad te verhogen. Unizo geeft het akkoord van de federale regering dan weer “het voordeel van de twijfel”.

mtmBron: BELGA

LEES OOK. Federale regering bereikt akkoord: deze maatregelen staan in de nieuwe begroting

Het gaat onder meer om een reeks maatregelen om vacatures voor knelpuntberoepen in te vullen en langdurige arbeidsongeschiktheid tegen te gaan, een hervorming van de bijzondere bijdrage in de sociale zekerheid en de eerste stappen naar een soepeler kader voor e-commerce. Daarnaast krijgen werknemers ook recht op vijf individuele opleidingsdagen.

Hans Maertens van Voka. 

Hans Maertens van Voka. ©  BELGA

“We zien positieve en negatieve elementen in de arbeidsmarkthervormingen, maar blijven toch op onze honger zitten”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Samengeteld zijn deze hervormingen onvoldoende om de werkzaamheidsgraad structureel te doen stijgen. Het is duidelijk dat de federale regering in een groot compromis een poging doet om een beetje rekening te houden met iedereen, maar finaal half werk aflevert en dat is bijzonder jammer.”

Voka klaagt aan dat uit een aantal hervormingen “bijkomende administratieve lasten” voor ondernemingen voortvloeien en dat sommige maatregelen uit lijken te gaan van “een wantrouwen ten aanzien van de werkgevers”. Met name de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag afwezigheid in grote bedrijven veroorzaakt misnoegen. “Voor Voka neemt men hiermee een sleutel weg om mogelijk misbruik aan te pakken”, aldus Maertens. “Laat elke werkgever de vrijheid om een beleid rond ziekteverzuim uit te stippelen.” De werkgeversorganisatie begrijpt ook niet dat er voor kmo’s dan wel een vrijstelling komt.

Voorts stuiten onder meer het individuele opleidingsrecht en het feit dat soepelere regels voor de e-commerce op de lange baan worden geschoven, Voka voor de borst.

Positief zijn volgens Maertens dan weer de maatregelen rond de activering van werklozen en arbeidsmobiliteit tussen de regio’s. Ook onder meer nog het afbouwen van de bijzondere bijdrage in de sociale zekerheid stemt Voka tevreden.

REACTIES SECTOREN. Comeos vreest door begroting voor nog eens duizenden banen in e-commercesector

“Opgelucht dat er naar ons geluisterd is”

Werkgeversorganisatie Unizo geeft de begroting “het voordeel van de twijfel”. Dat zei topman Danny Van Assche in een eerste reactie. “Er zijn toch een aantal antwoorden op belangrijke punten en we zijn opgelucht dat men toch naar ons geluisterd heeft.”

Danny Van Assche van Unizo. 

Danny Van Assche van Unizo. ©  Luc Daelemans

Unizo was met name “bijzonder boos” wat de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag afwezigheid betreft, een maatregel die werknemers tot drie keer per jaar zouden kunnen inroepen. Uiteindelijk liet vicepremier Petra De Sutter (Groen) dinsdagochtend weten dat er voor kleine en middelgrote ondernemingen een uitzondering zou komen.

“We horen nu toch dat er naar ons geluisterd is en dat er een afwijkende regeling komt voor kmo’s. Dat zorgt wel voor opluchting”, aldus Van Assche. Unizo vreesde vooral zogenaamde ‘maandagziekte’. “Je kan dat niet vanuit Brussel voor iedereen beslissen. Je hebt er altijd sommigen die er de kantjes van aflopen”, benadrukt hij. “Wij vinden dat het aan het bedrijf zelf is om daarmee om te gaan. Een bedrijf met een goede sfeer en waar iedereen elkaar vertrouwt, kan dan zelf beslissen wat het doet.”

Voorts is Unizo ook tevreden dat de regering een reeks maatregelen neemt tegen de krapte op de arbeidsmarkt, volgens Van Assche “het grootste probleem” waarmee de bedrijven momenteel te kampen hebben. Het gaat onder meer om een plan tegen arbeidsongeschiktheid en een reeks arbeidsmarkthervormingen.

Ook onder meer nog de invoering van de energienorm - waarbij de energieprijzen niet meer kunnen stijgen dan in de buurlanden - krijgt de goedkeuring van Van Assche. “We pleiten daar al langer voor”, zegt hij. “Het had er sneller mogen komen, maar dat het volgend jaar wordt ingevoerd, is een goede zaak.”

De Unizo-topman wacht nog de details van het akkoord af. “De concrete uitwerking van diverse aandachtspunten blijft vooralsnog vaag. In afwachting van de definitief uitgewerkte teksten geven we dit akkoord in elk geval het voordeel van de twijfel, besluit Van Assche. Hij verwacht wel nog “heel andere zaken die ons de wenkbrauwen doen fronsen” tegen te komen. Hij zet alvast vraagtekens bij de haalbaarheid van vijf individuele opleidingsdagen voor werknemers.

“Enkele positieve noten in onvoltooide symfonie”

Ook bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is er sprake van “gemengde gevoelens”. De werkgeversorganisatie blijft “op haar honger zitten” wat de hervormingen van de arbeidsmarkt betreft, maar is bijvoorbeeld wel tevreden over de invoering van een energienorm.

Wat de arbeidsmarkthervormingen betreft ziet het VBO onder meer goede maatregelen “in de activering van het ontslagrecht en de grotere mobiliteit van werkzoekenden tussen de regio’s”. Ook een eerste stap naar soepelere regels voor de e-commerce is positief, al is het “jammer” dat daarvoor wordt doorverwezen naar “het zoveelste onderzoek of rondetafelgesprek”.

Het recht van werknemers op vijf individuele opleidingsdagen stemt het VBO dan weer ontevreden. “Het maakt van vorming een pure mathematische oefening en druist in tegen de sectorale autonomie”, luidt het. Ook “de eenheidsworstregeling in verband met telewerk en het opheffen van de vrijwilligheid ten nadele van de werkgever gaat voorbij aan de realiteit op het terrein”, net als de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag afwezigheid in grote bedrijven (tot drie keer per jaar).

VBO-topman Pieter Timmermans. 

VBO-topman Pieter Timmermans. ©  BART DEWAELE

De invoering van een energienorm, waarbij de energieprijzen niet meer kunnen stijgen dan in de buurlanden, krijgt wel de goedkeuring. “De huidige en toekomstige bijdragen en toeslagen worden omgezet in accijnzen zonder te raken aan de bestaande heffingen voor alle actoren. Dat is voor het VBO een essentieel punt”, benadrukt de organisatie.

Wat de opmaak van de begroting zelf betreft, is het VBO tevreden dat er “blijvende aandacht is voor de budgettaire orthodoxie”. Enkele ingrepen “stellen problemen of vereisen meer uitleg”, luidt het wel.

“De Vivaldi-regering heeft de coronacrisis bijzonder efficiënt aangepakt. Het herstel van onze economie is volop aan de gang zonder een lawine aan faillissementen. Dit helpt het herstel van de begroting. Extra productieve investeringen waarbij ook een samenwerking met de private sector mogelijk wordt, en een energienorm die een uit de pan swingende energiefactuur moeten tegengaan, zijn muzieknoten die ondernemers graag horen”, concludeert VBO-CEO Pieter Timmermans.

“Maar de symfonie op het vlak van de arbeidsmarkt is, op enkele noten na, onvoltooid”, zegt hij voorts. “De minimumpensioenen optrekken naar 1.500 euro per maand was eenvoudig. De financiering ervan via een werkzaamheidsgraad van 80 procent is onzeker. Enkel de maatregelen inzake e-commerce en avond- en nachtwerk zullen immers effectief vruchten afwerpen en die zijn doorgeschoven naar een rondetafel met een onzekere afloop.”

NSZ “stelt zich vragen bij vijf dagen opleiding per jaar”

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) reageert vrij positief op het begrotingsakkoord. “Voor kleine ondernemingen blijft het ziektebriefje als controlemiddel op afwezigheid behouden”, luidt het onder meer. “We zijn blij dat de regering rekening heeft gehouden met onze bedenkingen hierover.”

Ook de nulbijdrage-maatregel blijft van kracht. “Dit is een enorme opluchting, want deze maatregel heeft zijn nut bewezen om jobs te creëren. Ook andere arbeidsmarkthervormingen gaan de goede richting uit, zoals de ondersteuning van de terugkeer naar de arbeidsmarkt van langdurig zieken of het plan voor knelpuntenberoepen.”

“Eén punt roept vragen op”, luidt het nog. “De regering heeft ook besloten voor elke werknemer een individueel recht op vijf opleidingsdagen per jaar in te voeren. Voor grote bedrijven zal dat zeker geen probleem zijn, maar hoe kan dit worden georganiseerd in kleine kmo’s met slechts een paar werknemers?”

“Op het vlak van energie, is het goed dat er perspectief komt over de uit de pan swingende energieprijzen. De invoering van een energienorm is een stap vooruit, maar we willen nu ook op korte termijn zien dat de energiefactuur daalt want veel zelfstandigen staat het water nu aan de lippen door deze enorme prijsverhoging.”

Lees ook

Nu in het nieuws