Geen knip op Gentbruggebrug, wel vlak ervoor: verkeersplan voor Gentbrugge en Dampoort is klaar

 
GENTBRUGGE -

Het nieuwe circulatieplan voor Gentbrugge en Dampoort is klaar. Er komt geen knip óp Gentbruggebrug, maar wel vlak ervoor. Auto’s zullen niet meer rechtdoor kunnen rijden. Aan de Dendermondsesteenweg wordt niet geraakt. Als alles goed gaat wordt het plan ingevoerd in het najaar van 2022, na de huidige werken aan Dampoort.

Bert Staes

Geen harde ‘knip’, maar een bocht en een ‘verkeersfilter’ aan de voet van de brug. Na een jaar onderhandelen is dat uiteindelijk het politieke compromis voor Gentbruggebrug. Dat staat in een nieuw verkeersplan voor Gentbrugge, Dampoort en een stuk van Sint-Amandsberg.

Het plan werd dinsdagavond laat onverwachts bekendgemaakt. Aan de verbinding tussen de wijken Gentbrugge en Dampoort wordt doorgaand autoverkeer een stuk afgeremd met een knip, maar er blijven nog veel autobewegingen mogelijk rond de brug.

Het blauwe stukje is een ‘verkeersfilter’, in de praktijk een knip: auto’s zullen niet meer rechtdoor kunnen als ze van Gentbruggebrug af rijden of omgekeerd. 

Het blauwe stukje is een ‘verkeersfilter’, in de praktijk een knip: auto’s zullen niet meer rechtdoor kunnen als ze van Gentbruggebrug af rijden of omgekeerd. 

De bedoeling van het complexe plan is om het meeste doorgaand verkeer uit de twee drukke woonwijken te halen. Dat gebeurt onder meer door de verbinding van Gentbruggebrug naar de Gentbruggestraat door te knippen, de Forelstraat éénrichting te maken en de omgeving van het Heilig Hartplein te veranderen.

Dit zegt het Gentse stadsbestuur over de belangrijkste beslissingen:

“Voor Gentbruggebrug wordt voorgesteld om de brug open te houden voor verkeer uit de wijken. Het plan zorgt voor minder doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Gentbruggestraat door circulatiewijzigingen en een verkeersfilter aan de voet van de brug (kant Gentbruggestraat). Voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, hulpdiensten en huisvuilophaling kunnen hier gewoon door.”

Zal niet meer kunnen met de auto

  • vanop Gentbruggebrug doorsteken naar Sint-Amandsberg: rechtdoor rijden van de brug naar de Gentbruggestraat, richting Dendermondsesteenweg, wordt onmogelijk
  • van op Gentbruggebrug de Nijverheidskaai bereiken wordt onmogelijk
  • vanuit Destelbergen via de Nijverheidskaai en over Gentbruggebrug doorsteken naar Gentbrugge wordt onmogelijk: de Nijverheidskaai wordt een eenrichtingsstraat
  • vanuit de Gentbruggestraat recht Gentbruggebrug op rijden, al kan dat wel nog via een ommetje

Blijft mogelijk met de auto

  • van de Dendermonsesteenweg doorsteken naar Gentbrugge: door links naast Gentbruggebrug te rijden en dan eronder door, kan een auto ook in dit plan nog de brug op draaien, al moet die wel een ommetje maken
  • van de R40 en de Dampoortwijk doorsteken naar Gentbrugge, via de brug: daar verandert in dit plan niks aan
 

 ©  De Gentenaar

“De Nijverheidskaai krijgt voluit de functie van fietsas en groenklimaatas, waarbij de kmo-zone bereikbaar blijft via een circulatielus vanaf de Dendermondsesteenweg. Er komt eenrichtingsverkeer van west naar oost, en het stukje Waterkluiskaai onder de Gentbruggebrug wordt eenrichtingsverkeer van oost naar west.”

De Nijverheidskaai wordt een eenrichtingsstraat. Ze zal ook niet meer met de auto te bereiken zijn via Gentbruggebrug. 

De Nijverheidskaai wordt een eenrichtingsstraat. Ze zal ook niet meer met de auto te bereiken zijn via Gentbruggebrug. 

“De Frederik Burvenichstraat wordt een vrachtwagenarme straat en wordt ook autoluwer door de circulatiemaatregelen aan Gentbruggebrug. Om de straten aangenamer te maken en doorgaand verkeer te ontmoedigen, worden onder meer stukken Oude Brusselseweg, Ankerslaan en Odilon Vander Lindenstraat eenrichtingsverkeer.”

De Burvenichstraat krijgt geen knip, maar wel een knip voor vrachtverkeer. Hoe dat in de praktijk zal lopen, is nog niet duidelijk. De Ankerslaan krijgt een harde knip voor autoverkeer. 

De Burvenichstraat krijgt geen knip, maar wel een knip voor vrachtverkeer. Hoe dat in de praktijk zal lopen, is nog niet duidelijk. De Ankerslaan krijgt een harde knip voor autoverkeer. 

Aan de Robert Rinskopflaan en de Emanuel Hielstraat wordt niet geraakt. Deze as wordt nadrukkelijk vrij gehouden voor autoverkeer als een ‘wijkontsluitingsweg’. De Kerkstraat krijgt wel een stukje eenrichtingsverkeer ter hoogte van de sporen, waardoor verkeer van aan het Arbedpark niet meer door kan steken richting Keizerpark.

De Kerkstraat krijgt een stukje eenrichtingsverkeer ter hoogte van de sporen. 

De Kerkstraat krijgt een stukje eenrichtingsverkeer ter hoogte van de sporen. 

“De vernieuwde dynamiek van het Gentbruggeplein wordt versterkt als een rustig en aangenaam wijkplein. Door gemotoriseerd verkeer tussen Hielstraat en Gentbruggekouter te beperken, wordt het aantal verkeersbewegingen tussen Sint-Simonstraat en Hielstraat verminderd. Zo wordt de omgeving tussen twee scholen een veiligere buurt.”

Aan Gentbruggeplein wordt een verbinding geknipt om het plein autoluwer te maken. Aan de Tweekapellenstraat wordt een stukje eenrichtingsverkeer ingevoerd om doorgaand verkeer naar Gentbruggebrug af te snijden. 

Aan Gentbruggeplein wordt een verbinding geknipt om het plein autoluwer te maken. Aan de Tweekapellenstraat wordt een stukje eenrichtingsverkeer ingevoerd om doorgaand verkeer naar Gentbruggebrug af te snijden. 

“In de Dampoortwijk blijft de Dendermondsesteenweg een belangrijke ontsluitende functie hebben in beide richtingen en worden verschillende woonstraten eenrichtingsverkeer, waardoor het doorgaande verkeer wordt ontmoedigd.”

Al blijft hier een sluiproute mogelijk om vanop de steenweg de Dampoort te vermijden: via de Engelstraat, Jos Verdegemstraat, Verbindingstraat, Wittemolenstraat en Azaleastraat.

Aan de Dendermondsesteenweg wordt niet geraakt, maar vooral rond het Heilig-Hartplein wordt wel stevig gesleuteld aan de verkeerscirculatie. Op het plein komt er een knip. 

Aan de Dendermondsesteenweg wordt niet geraakt, maar vooral rond het Heilig-Hartplein wordt wel stevig gesleuteld aan de verkeerscirculatie. Op het plein komt er een knip. 

“De rust voor bewoners wordt gegarandeerd door eenrichtingsverkeer in het stukje Forelstraat tussen Heernislaan en Toekomststraat, in de Wolterslaan, in de Destelbergenstraat, in de Engelstraat en in de Adolf Baeyensstraat. Daardoor komt er in al die straten natuurlijk ook ruimte vrij voor voetgangers, fietsers, terrassen en vergroening.”

Al blijft hier wel een mogelijke sluiproute open dwars door de wijk: wie Dampoort wil vermijden kan langs de Wolterslaan en de Jan Delvinlaan tot op de R40. Aan de Delvinlaan wordt ook niet geraakt.

Een stukje eenrichtingsverkeer in de Forelstraat moet van de Toekomststraat en de omliggende straten een rustigere wijk maken. 

Een stukje eenrichtingsverkeer in de Forelstraat moet van de Toekomststraat en de omliggende straten een rustigere wijk maken. 

De ‘vijfhoek’ in Sint-Amandsberg, een ingewikkeld, berucht kruispunt met vijf aantakkingen, wordt vereenvoudigd door een reeks eenrichtingsstraten in te lassen. Bovendien zal er geen verkeer meer van aan Gentbruggebrug aan komen rijden, want die beweging wordt geknipt.

Omgekeerd blijft de Gentbruggestraat ook in dit plan nog een doorsteek om de Dampoort te vermijden met de auto: van de Dendermondsesteenweg via de Gentbruggestraat onderGentbruggebrug door, en zo via de Jan Delvinlaan naar de R40.

 

Het volledige plan is in hoog detail te bekijken op de website van de Stad Gent.

“De procedure wordt nu opgestart om het voorstel op de gemeenteraad van 22 november ter goedkeuring voor te leggen”, zegt Filip Watteeuw (Groen), schepen van Mobiliteit. “Hierna zal iedereen in wijk op de hoogte worden gebracht via een brochure met plan en een informatiemoment.”

“De uitrol is voorzien voor het najaar van 2022, na de huidige werken aan Dampoort. Na zes maanden start de evaluatie en wordt het plan grondig geëvalueerd. Daar worden ook de bewoners van de wijk bij betrokken. Indien nodig wordt er bijgestuurd.”

LEES OOK

Nu in het nieuws

Meer nieuws uit Gent