Toolbox tegen grensoverschrijdend gedrag in de kunstensector gelanceerd

 

 ©  Shutterstock

Het Overleg Kunstenorganisaties (oKo) en het Sociaal Fonds Podiumkunsten hebben een toolbox tegen grensoverschrijdend gedrag op maat van de kunstensector gelanceerd. Die nieuwe verzameling instrumenten wil de bestaande systemen verbeteren. “Want machtsmisbruik voorkomen is beter dan genezen”, luidt het in een gezamenlijk persbericht.

mtmBron: BELGA

Op de dag dat het proces tegen tv-maker Bart De Pauw over grensoverschrijdend gedrag van start ging, stuurden oKo en het Sociaal Fonds Podiumkunsten een persbericht over de lancering van een nieuwe toolbox tegen grensoverschrijdend gedrag. Die biedt concrete kaders en tools op maat van de kunstensector om acties tegen grensoverschrijdend gedrag duurzaam in te bedden in het beleid van organisaties. “De bedoeling van de instrumentenkoffer is om kunstenorganisaties hands-on op weg te helpen, met concrete handvaten en methodieken, zoals het vlaggensysteem, de quickscan, de preventiedriehoek en verschillende handleidingen om risico’s in kaart te brengen, ze bespreekbaar te maken en te tackelen”, zegt Leen Laconte, directeur van oKo.

De sector kon al bogen op een batterij maatregelen. Sommige daarvan, zoals klachtenprocedures, zijn wettelijk verplicht. Andere systemen, zoals een pool van freelance vertrouwenspersonen, zijn uitgewerkt op maat van de sector in het verlengde van de opleidingen van Sociaal Fonds Podiumkunsten. “Toch bleken al die instrumenten nog niet voldoende. Ook niet iedereen dient een klacht in. Slotsom: er moet iets gebeuren vóór er een klacht is en voorkomen is beter dan genezen. Zeker in een sector met veel flexwerkers, waar je als leidinggevende geen dagelijks contact mee hebt”, benadrukt Laconte.

 De toolbox is het resultaat van een co-creatief, bottom-up proces met experten en ervaringsdeskundigen. OKo en Sociaal Fonds Podiumkunsten coördineerden het traject. “Een focusgroep bestaande uit ledenorganisaties van oKo, freelancers uit de sector en externe specialisten gaf input rond de noden, en heeft alle instrumenten afgetoetst”, zegt Christa Criel van het Sociaal Fonds Podiumkunsten. 

Ook de kunstenaarsbeweging Engagement was nauw betrokken en expertisecentrum Sensoa ondersteunde bij de organisatie van dit traject en bij de ontwikkeling van een vlaggensysteem op maat de sector.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten