Antwerp vecht regel van zes ‘voetbalbelgen’ aan, Pro League reageert: “Afschaffing niet op de agenda”

 

 ©  GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Voetbalclub Antwerp kant zich tegen de Belgenregel in het Belgisch profvoetbal. Die regel houdt in dat er minstens zes in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad moeten staan. De club stapt naar de rechtbank om de regel aan te vechten. De Pro League is niet van plan om de regel af te schaffen, maakte CEO Pierre François duidelijk in een persbericht.

tsfn

Een regel van de UEFA verplicht clubs uit alle Europese competities om minstens 8 spelers die opgeleid zijn in eigen land in hun rangen te hebben. Die spelers zouden tussen hun 15 en 21 jaar minstens drie jaar bij een club uit het betreffende land gespeeld moeten hebben.

De Belgische voetbalbond (KBVB) draagt de clubs op om minstens 6 ‘voetbalbelgen’ op het wedstrijdblad zetten. Antwerp stapte begin vorig jaar naar het Belgsich Arbitragehof voor de Sport (BAS) om die regel aan te vechten. De argumentatie van de club uit Deurne-Noord luidt dat die reglementering in strijd is met de wetgeving omtrent het vrije verkeer van werknemers en met het vrije concurrentiebeginsel. De zaak werd onontvankelijk en niet gefundeerd verklaard, maar Antwerp ging in beroep bij de bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel.

Nu is de zaak doorgeschoven naar het Europese Gerechtshof, dat een antwoord moet bieden op de vraag of de regel van de UEFA in strijd is met het Europese recht.

Pro League: “Afschaffing niet op de agenda”

De Pro League sprak zich via CEO Pierre François uit over de gerechtelijke stappen van Antwerp FC:

“De afschaffing van de verplichting om minimaal zes spelers die in België opgeleid werden op het wedstrijdblad van de Pro League-competities op te nemen, staat niet op de agenda.”

“Elke club mag zijn visie over dit onderwerp uitspreken, maar het is het beleid van de Pro League als vereniging om in de toekomst nog meer te beantwoorden aan de verwachtingen van publiek en politiek om een toename te bewerkstelligen van zowel het aantal contracten dat wordt aangeboden aan jonge spelers opgeleid door onze clubs als het percentage speelminuten dat aan deze spelers vergaren. Het is met het oog op het versterken van de opleiding en specifiek de postformatie van jonge talenten dat we met de twee amateurvleugels de gesprekken zijn aangegaan en tot een akkoord zijn gekomen om onze U23-teams te integreren in deze competities.

De kwaliteit van onze jeugdopleiding is de grote uitdaging van ons Belgisch professionele voetbal, zowel wat betreft de levensvatbaarheid van ons businessmodel als wat betreft onze maatschappelijke verantwoordelijkheid die we ten volle willen opnemen. Als de beste door onze clubs opgeleide spelers geen kans krijgen om in onze competitie te spelen, is het onwaarschijnlijk dat de toekomstige generatie Rode Duivels aan de verwachtingen van het publiek zal kunnen voldoen.”

LEES OOK