Antwerpse deputatie beslist donderdag over strengere lozingsnormen voor 3M

 

 ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De deputatie van de provincie Antwerpen buigt zich donderdag over een verstrenging van de lozingsnormen voor het bedrijf 3M in Zwijndrecht. Dat de verstrenging er komt, lijkt buiten kijf te staan, want de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) heeft een advies klaar waarin het onder meer vraagt om de huidige norm van 30 microgram PFOS per liter fors te verlagen naar 1 microgram per liter.

Bron: BELGA

De deputatie startte op 1 juli naar aanleiding van de vastgestelde vervuiling rond de terreinen van 3M een procedure op om de lozingsnormen voor een aantal stoffen bij te stellen. Er volgde een adviesronde bij verschillende Vlaamse instanties en de omliggende lokale besturen én een openbaar onderzoek. De POVC bundelde vervolgens alle informatie en adviezen in een eigen advies voor het provinciebestuur, dat donderdag samenkomt om de kwestie te bespreken. Naar alle waarschijnlijkheid volgt dan een verstrenging van de normen.

De PVOC baseert zich in zijn advies op het Vlaamse milieuvergunningsdecreet (VLAREM) voor de PFOS-norm en hanteert voor overige PFAS naar eigen zeggen het “voorzorgsprincipe” en dus de strengst voorgestelde normen. Voor zowel PFOS, PFOA als PFOSA wordt de norm daarom 1 microgram per liter. Voor PFBS gaat de norm van 3.700 microgram per liter naar 20 microgram per liter. De lozingsnormen worden ook beperkt in de tijd, omdat er - wettelijk bepaald - nog een verdere verstrenging zit aan te komen. Na 30 juni 2022 mag er enkel nog een PFOS-concentratie worden geloosd die de huidige rapportagegrens van 0,1 microgram per liter niet overschrijdt en de overige PFAS mogen vanaf diezelfde datum helemaal niet meer worden geloosd.

In het advies worden nog een aantal bijkomende voorwaarden opgenomen die het volgens de PVOC mogelijk maken 3M en zijn afvalwaterzuivering verder op te volgen. Voor het overige blijft de omgevingsvergunning van 2020 wel gewoon van kracht.

LEES OOK

Nu in het nieuws