Ziekenhuizen willen vaccinweigeraars ontslaan

Themabeeld. 

Themabeeld. © FRED DEBROCK 

De ziekenhuizen adviseren minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om vaccinweigeraars in de zorg te schorsen en desnoods zelfs te ontslaan. Dat staat in een advies van de Natio­nale Arbeidsraad (NAR) dat De Tijd kon in­kijken. “Er is geen tijd meer te verliezen”, zegt Margot Cloet, de topvrouw van ziekenhuiskoepel Zorgnet­-Icuro.

Bron: BELGA

Eind augustus besliste het Overlegcomité om zorgpersoneel te verplichten zich te laten vaccineren in de strijd tegen het coronavirus. Maar eerst moesten nog enkele adviezen worden ingewonnen, waaronder van de NAR, waarin werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd zijn. Uit het advies blijkt dat de werkgevers sancties willen invoeren voor vaccinweigeraars.

Er wordt voorzien in een drietrapsraket. Na de invoering van de vaccinatieplicht kan een korte overgangsperiode van twee of drie maanden worden ingelast, waarin het zorgpersoneel zich volledig kan laten vaccineren. Als dat na die overgangsperiode niet is gebeurd, kan de samenwerking zonder bezol­diging voor maximaal zes maanden opgeschort worden. Als een personeelslid daarna nog altijd een vaccinatie weigert, kan het arbeidscontract worden verbroken.

Cloet schaart zich achter het advies. Volgens de werkgevers moeten sancties worden gekoppeld aan een vaccinweigering, omdat “het systeem anders niet werkt en inefficiënt is”.

De vakbonden kantten zich binnen de NAR tegen de vaccinatieplicht en tegen de voorstellen van de werk­gevers om over te kunnen gaan tot een ontslag.

Nu in het nieuws