Topman Vlaamse Milieumaatschappij: “Normen worden overschreden voor heel wat meer stoffen dan PFOS”

Themabeeld 

Themabeeld ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

“Er valt qua waterbeheer de beschouwing te maken dat de milieukwaliteitsnormen op heel veel plaatsen worden overschreden in Vlaanderen, voor pesticiden, voor PAK’s, voor metalen, voor polygechloreerde difenylethers,...” Dat zei de topman van de Vlaamse Milieumaatschappij vrijdag in de Vlaamse onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling. “Er worden nu heel veel resources ingezet op PFAS (de verzamelnaam van de ‘forever chemicals’, red.), maar eigenlijk is er een analoge aanpak nodig voor al die andere categorieën van stoffen.”

jvhBron: BELGA

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staat in voor de controle op de waterkwaliteit in Vlaanderen. Ze verleent ook advies bij milieuvergunninggen en ziet toe op de waterzuiveringsinfrastructuur. Momenteel is de VMM ook bezig met luchtmetingen naar PFAS. Bernard De Potter, administrateur-generaal van de VMM, gaf in de onderzoekscommissie aan dat de problematiek eigenlijk veel breder gaat dan PFAS. Die stoffen staan momenteel in het middelpunt van de belangstelling, maar er is een hele reeks aan andere schadelijke stoffen die eveneens te veel worden uitgestoten.

Daar consequent tegen optreden, wordt door de besparingen steeds moeilijker. “Ik kan nu al zeggen dat we de inspanningen die we doen rond PFAS met de actuele middelen niet kunnen volhouden”, zei De Potter. “Dus ofwel komen er extra middelen bij, ofwel zullen er taken moeten worden afgebouwd. Laat staan dat we al die andere stoffen er nog gaan moeten bijnemen.”

De VMM zag de voorbije jaren twintig procent van het personeelsbestand vertrekken. “In de eerste plaats probeert men dan met de kaasschaaf te werken, maar van bij mijn aantreden in augustus 2018 heeft dat zijn limieten meer dan bereikt”, zei De Potter. “Het aantal meetpunten is gehalveerd, de frequentie van de metingen is gehalveerd, er wordt minder geadviseerd voor vergunningen,... Er vallen sowieso dossiers door de mazen van het net.” Er is volgens hem vooral ingeboet op kennisopbouw en vorming. “Een sector proactief gaan analyseren, daar is geen ruimte meer voor.”

Wat 3M en Lantis betreft, heeft het personeel van de VMM naar eigen zeggen geen politieke druk ervaren. “In de periode sinds ik hoofd ben van de VMM, kan ik geen feit opnoemen waar de politiek is tussengekomen in individuele dossiers”, zei De Potter. “Maar als de minister een beslissing moet nemen in een beroepscontext of dergelijke, is er wel overleg over het standpunt dat de minister zal innemen.”

Anja Van Geyt, diensthoofd Advisering Afvalwater, beaamde wel dat er druk was om de doorloopsnelheid van het Oosterweeldossier op te voeren. “Er was politieke druk in die zin dat het duidelijk was dat men zei: Oosterweel moet er nu zo snel mogelijk komen, nu de procedures bij de Raad van State van de baan zijn. Maar dat was geenszins van die aard dat dat ons advies zou beïnvloed hebben. Dat hebben wij onafhankelijk opgesteld”, verklaarde ze.

LEES OOK

Nu in het nieuws