Internationale adopties blijven afnemen

 

 ©  Shutterstock

In 2016 en 2017 erkende de Federale Centrale Autoriteit voor adoptie nog zowat 200 dossiers van omkaderde adopties uit het buitenland. Sindsdien is dat aantal alleen maar gedaald: 75 in 2018, 58 in 2019 en 49 in 2020. Dat meldt La Dernière Heure in zijn zondageditie.

Bron: BELGA

Volgens de FOD Justitie speelt mee dat de levensstandaard van kinderen in de herkomstlanden verbeterd is, wat de interne adopties ten goede komt. Er zijn ook bepaalde kanalen gesloten wegens juridische onzekerheid, en door de Conventie van Den Haag moeten sommige landen hun organisatie herzien voor internationale adoptie weer mogelijk wordt.

Van de zogenaamde omkaderde dossiers, die begeleid worden door erkende Belgische adoptiediensten of de centrale autoriteiten van de Gemeenschappen, was Thailand (12 adopties in 2020, tegen 27 in 2016) het belangrijkste herkomstland van de kinderen. Ook Zuid-Afrika, Colombia, Burkina Faso en Togo zijn goed vertegenwoordigd in de statistieken.

Niet-omkaderde internationale adopties die door de Centrale Autoriteit worden erkend, namen ook af in aantal. In 2016 waren het er nog 34, in 2020 maar 20. In die categorie zitten meer westerse landen, zoals Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Nu in het nieuws