Vrijwilligers telden afgelopen zomer bijna 5.000 vleermuizen in Vlaanderen

 

Afgelopen zomer werden in Vlaanderen net geen 5.000 vleermuizen geteld. Dat meldt Natuurpunt maandag. Het gaat om de resultaten van de eerste zomertelling ooit.

Bron: BELGA

Vlaanderen huisvest zo’n twintig vleermuissoorten, waarvan het merendeel bedreigd is. De populaties van een handvol soorten worden al meer dan veertig jaar tijdens de winter opgevolgd, maar dit jaar werd voor het eerst ook een zomertelling georganiseerd. Op die manier wil Natuurpunt nog meer betrouwbare informatie inzamelen om de overheid in de mogelijkheid te stellen om gepaste beleidsmaatregelen te implementeren om te vermijden dat soorten verder achteruitgaan of zelfs verdwijnen.

Afgelopen zomer werden de zomerkolonies van vier soorten (ingekorven vleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en grijze grootoorvleermuis) uitvoerig bestudeerd. In het totaal werden op 33 locaties kolonies opgevolgd verspreid over alle Vlaamse provincies. Die tellingen leverden meer dan 2.000 laatvliegers, gewone grootoorvleermuizen en grijze grootoorvleermuizen op. Daarnaast werden nog eens 2.329 ingekorven vleermuizen geturfd.

Nu in het nieuws