Theo Francken pleit voor herinvoering van asielquota: “Diensten zijn aan het einde van hun Latijn”

Theo Francken ©  BELGA

N-VA-Kamerlid Theo Francken pleit voor een tijdelijke beperking van het aantal asielaanvragen, om de overbelasting van het asielnetwerk tegen te gaan. Francken voerde destijds als staatssecretaris al een quotum van vijftig asielaanvragen per dag in, maar de Raad van State schorste die maatregel omdat die inging tegen de grondrechten van asielzoekers.

jvhBron: BELGA

Door corona bleven de asielaanvragen in ons land lang op een laag pitje sluimeren, maar dat is sinds enkele weken niet langer het geval. In september hebben voor het eerst in jaren nog eens meer dan 3.000 mensen asiel aangevraagd in België. 

Volgens Theo Francken is het opvangnetwerk volledig verzadigd en zijn de diensten aan het einde van hun Latijn. De voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie stelde dinsdag een tienpuntenplan voor, met daarin onder meer een pleidooi voor de herinvoer van een tijdelijk asielquotum.

Al eens ingevoerd en weer afgevoerd

Francken voerde eind 2018 zelf een quotum in, waardoor de Dienst Vreemdelingenzaken maar vijftig asielaanvragen per dag meer mocht behandelen. Dat was nodig om het stijgend aantal aanvragen aan te kunnen en er werd voorrang gegeven aan de meest kwetsbare profielen, klonk het toen.

Maar na protest van een aantal ngo’s schorste de Raad van State de maatregel. Volgens het hoogste rechtscollege van het land maakte de regering het overdreven moeilijk voor bepaalde asielzoekers om hun recht op asiel aan te vragen, een grondrecht, uit te oefenen. Minister Maggie De Block, Francken’s opvolger na de val van de regering eind 2018, draaide de beslissing terug. 

“Echte verandering”

Volgens Francken, tegenwoordig opnieuw Kamerlid bij oppositiepartij N-VA, moeten de quota echter herbekeken worden, “gekaderd binnen de praktische onmogelijkheid om iedereen opvang aan te bieden”. “We voeren de juridische strijd hieromtrent gedegen en ten gronde”, klinkt het in zijn tienpuntenplan. 

Verder pleit de N-VA’er ook nog voor strengere regels op gezinshereniging, een tijdelijke opschorting op gezinshereniging voor subsidiair beschermden gedurende twee jaar en een stop op hervestiging. Veel van de voorstellen liggen al in de vorm van een wetsvoorstel voor in de Kamer en kunnen onmiddellijk gestemd worden, benadrukt hij. “Geen van de maatregelen op zich is zaligmakend, daarvoor is migratie een te complex gegeven en illegale migratie al zeker”, zegt hij. “Toch reiken we hiermee een aantal handvaten aan om te kiezen voor échte verandering.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten