Advocaat Belgische staat: “Beperkte toegang tot leerplatform van KU Leuven mogelijk voor gedetineerden”

 

 ©  Belga

In het proces van de Leuvense gedetineerden die hoger onderwijs willen volgen vanuit de gevangenis en daarvoor de Belgische staat dagvaardden, heeft de Belgische staat dinsdag gezegd dat op korte termijn toegang tot het leerplatform van de KU Leuven mogelijk is. Zo zou er tegen het begin van het tweede semester, eind januari 2022, eventueel toegang kunnen zijn.

Bron: BELGA

Zes gedetineerden, allen langgestraften, hadden de Belgische staat gedagvaard omdat het volgens hen tot op dit moment onmogelijk was om universitaire studies te volgen vanuit de gevangenis, nochtans een basisrecht van gedetineerden. Onder meer door de coronacrisis werd duidelijk dat afstandsonderwijs, met de beperkte internettoegang van de gedetineerden, niet mogelijk was.

Tijdens de eerste zitting van het proces, op 18 mei, leek die toegang volgens de Belgische staat niet haalbaar. Nadat extra informatie op vraag van de rechtbank werd ingewonnen, bleek het genuanceerder. Het volgen van online lessen vanuit het computerlokaal in de gevangenis zou op zich mogelijk zijn. Het probleem zat volgens de Belgische staat in de uitgaande communicatie van de gedetineerden, die altijd gecontroleerd moet worden. Toledo, het leerplatform van de KU Leuven, komt inclusief een online forum en een intern berichtensysteem. Die zouden beiden niet uitgeschakeld kunnen worden en onveilig zijn.

Traceerbaar

Meester Jos Vander Velpen, de advocaat van de gedetineerden, was het daar niet mee eens. Volgens hem zouden alle berichten die geplaatst en verstuurd worden op het platform, te traceren zijn. Bovendien zou het om een gesloten systeem gaan, waarin er alleen communicatie mogelijk is met studenten die hetzelfde vak volgen.

Vander Velpen maakte ook duidelijk wat voor hem en zijn cliënten valt onder toegang, naast het kunnen bereiken van de website van Toledo. Er zou volgens hem een aangepast leslokaal voorzien moeten worden, met moderne computers die in staat zijn om online lessen te volgen. De twaalf computers die de gedetineerden nu voor handen hebben, zouden te oud zijn. “Er is aangekondigd dat alle Belgische gevangenissen in totaal 330 nieuwe computers zullen ontvangen, hopelijk komen die er snel”, aldus Vander Velpen.

Geen probleem

De Belgische staat vertelde ook dat het probleem van de gedetineerden tegen 2024 onbestaande zal zijn. Ze wil namelijk tegen dan alle gevangenissen uitgerust hebben met het zogenoemde ‘Prison Cloud’, waarmee gedetineerden op hun cel het internet veilig en gecontroleerd zullen kunnen gebruiken. In september 2022 zal de eerste gevangenis, die in Haren, daar toegang toe hebben. Al komt het project voor de Leuvense gedetineerden te laat, reageerde meester Vander Velpen.

De deskundige van de Belgische staat, die mee verantwoordelijk is voor digitalisering in de gevangenissen, deelde mee dat het niet zeker is dat de lessen te volgen zullen zijn tegen eind januari 2022. “Alles draait om genoeg mensen vrij te krijgen”, waarschuwde hij.

De rechtbank zal uitspraak doen op 23 november.

Nu in het nieuws