Voor meer dan 2 miljard euro verzekerde schade door overstromingen van juli

Archiefbeeld 

Archiefbeeld ©  Nattida-Jayne Kanyachalao

De zware overstromingen die zich midden juli voordeden, hebben in België voor 2,164 miljard euro aan verzekerde schade veroorzaakt. Dat meldt Assuralia, de koepel van de verzekeringssector, woensdag.

jvhBron: BELGA

Tot en met 30 september werden in totaal 71.746 schadedossiers ingediend bij de verzekeraars. Het grootste deel daarvan is afkomstig uit Wallonië: 62.440 dossier en een totale verzekerde schade van 2,070 miljard euro. In Vlaanderen gaat het om 7.902 dossiers, voor in totaal 74,6 miljoen euro. In Brussel zijn het er 1.404, voor in totaal 19,2 miljoen euro aan schade

De verzekeraars verwachten geen grote stijging meer van het aantal dossiers voor de overstromingen van juli. “Het aantal getroffenen stabiliseert zich. Wat wel nog kan veranderen, is het exacte bedrag. Naarmate de expertises ter plaatse worden afgerond, zullen de cijfers over de totale schade preciezer worden”, zegt Hein Lannoy, de CEO van Assuralia.

De verzekeringssector heeft intussen afspraken gemaakt met de drie regionale overheden, om toe te laten dat de schade aan alle verzekerden volledig wordt terugbetaald. Om hun solvabiliteit te beschermen, voorziet de wet namelijk in plafonds in de tussenkomst van verzekeraars bij grote natuurrampen. “Het was voor ons al vrij snel duidelijk dat we er zo niet zouden komen”, zegt Lannoy. “We hebben een oplossing gevonden waarbij zowel de verzekeraars als de overheden een inspanning doen. De verzekeraars zijn overgegaan tot een verdubbeling van hun plafond.”

Toekomst

Assuralia wijst er wel op dat het aantal schadegevallen door noodweer de laatste tien jaar een stijgende trend vertoont. “De frequentie van dat type incidenten dreigt de komende jaren nog verder toe te nemen” door onder meer de gevolgen van klimaatverandering, zegt Assuralia-voorzitter Hilde Vernaillen. Er wordt dan ook voor gepleit om die publiek-private samenwerking voor het vergoeden van de schade duurzamer te maken.

“We moeten een juridisch kader creëren dat zowel voor de slachtoffers als de verzekeraars duidelijk is”, aldus Vernaillen. “Pas dan kan de verzekeraar zich herverzekeren en kan de premie op een betaalbaar niveau berekend worden. Als het kader niet duidelijk is, zullen de premies naar boven gaan.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten