Commissie geeft 58 adviezen om ons onderwijs beter te maken: “Laat de leerkracht leerkracht zijn”

 

 ©  DBA

“Laat de leerkracht leerkracht zijn”, het is geen nieuw, maar wel een cruciaal advies waarmee de Commissie Beter Onderwijs op een persconferentie woensdagnamiddag naar buiten kwam. Het is een van de 58 adviezen die de commissie - een jaar geleden door minister Ben Weyts in het leven geroepen - in een rapport van 153 pagina’s voorstelt om de tanende onderwijskwaliteit een halt toe te roepen. Verrassend: de commissie pleit voor een instaptoets met bindende gevolgen in de lerarenopleiding.

Bron: BELGA

Leerkrachten moeten ruimte hebben voor hun kerntaak, vindt de commissie. Lesgeven dus. “Herwaardeer de leerkracht, laat de leerkracht leerkracht zijn”, zegt Philip Brinckman, schooldirecteur en voorzitter van de commissie. “Een van de redenen waarom er veel te weinig mensen voor het beroep van leerkracht kiezen, is dat het beroep zo diffuus geworden is. De leraar of lerares is manusje-van-alles geworden, maar laat de leerkracht in de eerste plaats lesgeven, zodat de kinderen de kracht krijgen om te leren. Een pak meer jongeren gaan zich aangesproken worden om te gaan lesgeven als ze weten dat daarop de focus ligt.”

Er is een lerarentekort, vaak genoemd als dé oorzaak van de dalende onderwijskwaliteit en toch pleit de commissie voor een bindende instaptoets voor leerkrachten in mei. Gaat zo’n toets het lerarentekort niet net vergroten? “Nee”, antwoordt Brinckman. “Integendeel, het gaat juist omgekeerd zijn. Het prestige van de job gaat erdoor vergroten. Heel veel leerlingen zouden in mei dat eens kunnen proberen en dan misschien ontdekken dat het iets voor hen is. Die instaptoets is voor ons belangrijk omdat we het signaal willen geven dat niet iedereen leerkracht kan worden. Het is een signaal over de hoge eisen van de samenleving voor leerkrachten.”

Naar de kern

Het lijvige rapport met de titel ‘Naar de kern: de leerlingen en hun leer-kracht’ formuleert een hele resem adviezen. Het zijn raadgevingen, suggesties, mogelijke remedies niet alleen bestemd voor leerkrachten maar voor alle participanten: leerlingen, de schooldirectie, de inspectie, de sociale partners, de media en de ouders. Van die laatste groep wil Brinckman meer respect zien voor de leerkracht: “Wij vinden dat de ouders veel meer achter de school moeten staan. Je krijgt veel te veel ouders die in het schilderij van het kind zitten. Kinderen hebben het recht om het verhaal naar hun hand te zetten en ouders vergeten dat. Soms zien leerkrachten de kinderen beter dan de ouders”, weet Brinckman die meegeeft dat hij absoluut niet terug wil naar vroeger toen de leerkracht altijd gelijk had. “Leerkrachten moeten zich uiteraard verantwoorden, maar nu is de slinger te veel doorgeslagen. We moeten de leerkracht als professional herwaarderen.”

Minister Weyts toont zich tevreden dat het rapport er is. “In Vlaanderen is er vandaag terecht een grote bezorgdheid over de onderwijskwaliteit, die al jaren achteruitgaat. We moeten daarover een nieuwe consensus zoeken, waarbij we niet met vingers wijzen en niet vervallen in gezaag en geklaag. Het is tijd om vooruit te kijken en te zoeken naar recepten die we kunnen toepassen om de onderwijskwaliteit op te krikken. Met het rapport-Brinckman kunnen we aan de slag. Ongetwijfeld staan er ook dingen in die ik er zelf nooit zou hebben ingezet, maar het slaat wel de hand aan de ploeg. Hierop kunnen we bouwen.”

LEES OOK

Nu in het nieuws