Nederland zal klimaatdoelen niet halen, meldt planbureau

Themabeeld 

Themabeeld ©  Peter Hilz

De Nederlandse ontslagnemende regering vindt dat het “een flinke slag” gemaakt heeft om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Toch zijn er nog meer maatregelen nodig om de doelen uit de Klimaatwet te halen. Dat staat in de Klimaatnota die werd aangeboden aan de Tweede Kamer.

jvh

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft berekend dat Nederland zelfs in het meest gunstige scenario nog niet op koers ligt om de doelstellingen voor 2030 te halen. In dat jaar moet de uitstoot minstens 49 procent minder zijn dan in 1990. In 2050 moet dat zelfs 95 procent zijn.

Het PBL schat de uiteindelijke uitstootvermindering tussen de 38 en 48 procent. Volgens de regering is dit een forse verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen het planbureau nog uitkwam op 30 tot 40 procent.

Er zitten nog enkele maatregelen in de pijplijn die het planbureau niet kon meetellen. De regering rekent er daarnaast op dat de extra miljarden die op Prinsjesdag zijn uitgetrokken voor het klimaat een extra bijdrage zullen leveren. Om het doel van 49 procent zeker te halen, is ook dan nog een extra inspanning nodig.

Het doel uit de Nederlandse Klimaatwet is wel minder ambitieus dan de doelstellingen die de Europese Unie vastlegde. De EU mikt op een vermindering van broeikasgassen van 55 procent tegen 2030. Ook dat zal nog een “flinke extra opgave” opleveren voor Nederland, waarschuwde het PBL.

LEES OOK

Nu in het nieuws