Fors meer studietoelagen aangevraagd in het hoger onderwijs

Themabeeld 

Themabeeld ©  BART DEWAELE

Het aantal aanvragen voor een studietoelage is volgens de meest recente cijfers van Statistiek Vlaanderen fors gestegen. Zo werden in het vorige academiejaar, 2020-2021, ongeveer 108.800 aanvragen geteld voor een studiebeurs. Dat is 16 procent meer dan het voorgaande jaar. Ook het aantal goedgekeurde aanvragen lag hoger, maar die stijging, plus 4 procent, is minder uitgesproken.

jvhBron: BELGA

Vanaf 2019-2020 werden de graduaatsopleidingen en de specifieke lerarenopleidingen van de centra voor volwassenenonderwijs overgedragen naar het hoger onderwijs. Hierdoor komen meer studenten in aanmerking voor een studietoelage dan de voorgaande academiejaren, legt Statistiek Vlaanderen vrijdag uit. 

Van de aanvragen werd 57 procent goedgekeurd (61.900) aanvragen en 40 procent (43.300) afgekeurd. Bij de overige 3 procent kon het recht op een toelage nog niet bepaald. Bijna twee derde van de goedgekeurde studietoelagen ging naar hogeschoolstudenten, de rest grosso modo naar universiteitsstudenten.

De toegekende studietoelagen in het vorige academiejaar waren samen goed voor een totaalbedrag van ruim 122,5 miljoen euro. “Het bedrag dat per toegekende studietoelage wordt uitbetaald, verschilt per student. Studenten in de hogescholen ontvingen gemiddeld 1.925 euro, studenten aan universiteiten gemiddeld 2.078 euro.”

In vergelijking met het academiejaar 2011-2012 lag het aantal aanvragen in 2020-2021 71 procent hoger. De toegekende studietoelagen stegen in dat tijdsbestek met 35 procent.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten