Europees Comité van de Regio’s: “Betrek lokale niveau in strijd tegen klimaatopwarming”

 

 ©  AFP

Zondag werd de VN-klimaatconferentie COP26 officieel geopend in het Schotse Glasgow. Op 31 oktober wordt jaarlijks ook de Wereldstedendag gevierd. Het ideale moment voor het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) om de Verenigde Naties, de Europese Unie en alle nationale regeringen op te roepen om ook het lokale niveau een plaats aan de tafel te gunnen.

Bron: BELGA

In Glasgow verzamelen zowat 200 staatshoofden en regeringsleiders om oplossingen uit te werken om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Ook het lokale niveau wil daarbij graag zijn steentje bijdragen en riep alle actoren op om ook hen bij de besprekingen te betrekken.

“We kunnen ons niet langer veroorloven om de fundamentele rol van iedere regio, stad en dorp in de strijd tegen klimaatopwarming te negeren. Anders zullen we de jongeren en onze planeet blijven ontgoochelen”, verklaarde Apostolos Tzitzikostas, de voorzitter van de CvdR, het adviesorgaan van de plaatselijke en regionale overheden van de EU-lidstaten.

“De engagementen van de subnationale overheden moeten in rekening worden gebracht bij de nationaal vastgelegde bijdragen (de zogenaamde NDC’s, red.). Bovendien moeten ze ook een formele plaats rond de tafel krijgen tijdens de onderhandelingen over het klimaatverdrag”, voegde Tzitzikostas er nog aan toe.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten