Van verplichte renovaties tot verbod aardgas: wat ligt op tafel voor Vlaams klimaatakkoord?

 

Ook woensdag is de Vlaamse regering het nog niet eens geworden over extra maatregelen om mee het klimaat te helpen redden. Over een aantal grote principes – zoals de renovatie van woningen of het elektrificeren van het wagenpark – zijn de Vlaamse topministers het eens. Over de uitvoering ervan minder. Ondertussen is wel duidelijk dat er niet veel in huis komt van een inkrimping van de veestapel. Toch voorlopig niet.

Farid El Mabrouk en Arnout Gyssels

Lees ook

Nu in het nieuws