Gaan we het best voor een 1G-, 2G- of 3G-beleid? Bij het ene zal het aantal besmettingen fors dalen, maar het andere is nóg beter

Alleen nog toegang tot een evenement na een vaccin of genezing van corona? Of enkel na een negatieve test? Een Nederlands risicomodel toont aan dat het aantal besmettingen in het ene geval fors daalt, maar dat het andere beleid nóg beter is. Alleen zijn daar praktische bezwaren tegen.

Kim Clemens

Hoofdpunten